Utdelning av Billerud - Preliminär tidtabell

Utdelning av Billerud - Preliminär tidtabell AssiDomän avser att till sina aktieägare dela ut aktier i Billerud motsvarande 70% av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna kommer att utgöras av AssiDomäns ursprungliga 50% av bolaget samt de 20% förvärvade från Stora Enso efter att Stora Enso utnyttjat sin säljoption till AssiDomän i enlighet med uppgörelsen mellan AssiDomän och Stora Enso i november 2000. Beslut om utdelning fattades på ordinarie bolagsstämma den 22 maj 2001. Stämman gav styrelsen fullmakt att besluta om utdelning under vissa förutsättningar, bl a att Billerud är godkänt för notering på Stockholmsbörsen. Börsens bolagskommitté kommer att fatta beslut i ärendet den 31 oktober. En preliminär tidtabell för noteringen av Billerud ser ut som nedan. Bolagskommittéens beslut om godkännande oktober 31 Beslut om notering oktober 31 Börsnoteringsprospekt tillgängligt på Billeruds hemsida november 1 Distribution tryckt prospekt november 5 Första dag för handel i AssiDomän ex Billerud november 14 Avstämningsdag för tilldelning november 16 Handel i Billerudaktier börjar november 20 Sveaskog har nyligen offentliggjort ett publikt erbjudande att förvärva samtliga aktier i AssiDomän. En del av Sveaskogs betalning för AssiDomän avses utgöras av aktier i Billerud, motsvarande statens ägarandel i Billerud efter utdelningen (35,3% av 70%, vilket ger 24,7% av samtliga aktier i Billerud). Fullföljer staten föreslagen tidsplan erhåller aktieägarna i AssiDomän statens aktier i Billerud samt kontanter den 28 december 2001. AssiDomän AB Corporate Communications 2001-10-16 För ytterligare information om Billerud se Billeruds hemsida www.billerud.com samt för information om Sveaskogs erbjudande till aktieägarna i AssiDomän se Sveaskogs hemsida www.sveaskog.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00510/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00510/bit0001.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar