Vida köper Niab Hestra av AssiDomän

Vida köper Niab Hestra av AssiDomän AssiDomän har träffat en principöverenskommelse om försäljning av Niab Hestra AB samt Hestra Sågverk. Köpare är sågverkskoncernen Vida AB med verksamhet i södra Sverige. Försäljningen är ett led i den process som pågår inom AssiDomän mot ökad fokusering av verksamheten. Strategin på såg- och träsidan är huvudsakligen inriktad på furu. Hestra är ett renodlat gransågverk, likaså är Niabs förädling inriktad på gran. Niab Hestra och Hestra sågverk omsätter tillsammans ca 300 MSEK och 3 antalet anställda är 175 personer. Sågad volym uppgår till 110.000 m 3 årligen, varav 85.000 m vidareförädlas genom hyvling. Produktionen är inriktad mot emballageprodukter, bland annat pallkragar, kabeltrummor samt hyllsystem. Niab är en ledande producent av dessa produkter i Sverige. Vida AB är en privatägd koncern med sågverksamhet och vidareförädling i södra Sverige. Koncernen kommer efter förvärvet att ha en produktion på ca 3 500.000 m sågad vara per år, omsätta 1,1 miljard SEK och sysselsätta 500 personer. AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen, som är en av Europas största börsnoterade skogsägare, omsatte 1998 cirka 24 miljarder SEK och har cirka 17 000 anställda. Antalet aktieägare är drygt 270 000. AssiDoman AB Corporate Communications 2000-01-17 För ytterligare information Anders Nilsson, Affärsenhetschef AssiDomän Timber, tel: 08-655 9152 Börje Forsberg, Affärsenhetschef AssiDomän Wood Products, tel: 070-522 09 30 Christer Johansson, Styrelseordförande Vida AB, tel: 0472-364 00 Santhe Dahl, Koncernchef Vida AB, 0472-130 55 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar