WWF och AssiDomän vinner pris för bästa industriellt miljöarbete

WWF & AssiDomän vinner pris för bästa industriellt miljöarbete Vid den svenska utdelningen av De Europeiska Miljöprisen på tisdagen utsågs AssiDomän och Världsnaturfonden till vinnare i klassen samverkan för en hållbar utveckling. AssiDomän och WWF samverkar genom partnerskap för ett långsiktigt uthålligt skogsbruk baserat på certifiering enligt FSC, Forest Stewardship Council. "Priset ges för ett unikt samarbete mellan två tunga aktörer inom ett område med stor massmedial bevakning och som visar värdet av en gemensam och uthållig samverkan mellan parter som traditionellt setts som kontrahenter i miljöarbetet och som därigenom visar vägen till nya och öppna former för dialog mellan näringslivet och miljöorganisationer" skriver juryn i sin motivering. - Utmärkelsen är en bekräftelse på att strategiska allianser med företag som har stor påverkan på naturen är en framgångsrik väg. Sverige är en föregångare när det gäller FSC certifiering av skogsbruket, säger WWFs generalsekreterare Lars Kristoferson. - Skogen är en av världens viktigaste resurser. Därför är det självklart att skogsbruket måste vara ekologiskt uthålligt. Jag känner mig stolt över att vi tillsammans med WWF kan visa hur industrin och miljörörelsen kan gå hand i hand och arbeta konstruktivt, sade AssiDomäns vice VD Roger Asserståhl. Stockholm 30 november 1999 För ytterligare information: Katarina Sivander, presschef AssiDomän, tel: 070-667 64 40 Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, tel: 070-629 10 77 Nedladdningsbara bilder finns från ca kl. 16.30 på industriförbundets hemsida http://www.industriforbundet.se De europeiska miljöprisen European Environment Awards instiftades under det europeiska miljöåret 1987 på initiativ av EU-kommissionen och FNs miljöorgan UNEP för att stimulera utvecklingen av framgångsrikt industriellt miljöarbete. I Sverige delas utmärkelsen ut i samarbete mellan Industriförbundet, Miljöstyrningsrådet och Miljödepartementet. Forest Stewardship Council (FSC), är en oberoende internationell organisation som utarbetat ett system för att certifiera bruket av världens skogar. Certifiering enligt FSC utgör en garanti för ett ansvarsfullt och ekologiskt anpassat skogsbruk. Reglerna ger bl. a. skydd för värdefulla nyckelbiotoper, bevarande av urskog och hänsyn till ursprungsbefolkningar. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00500/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar