Ändrat datum

Ändrat datum för publicering av Svedalas 6-månaders rapport 1999 Svedala Industris styrelsesammanträde har flyttats från den 9 augusti till den 10 augusti. 6-månadersrapporten kommer därför att distribueras ca kl. 13.00 tisdagen den 10 augusti. Malmö den 25 maj 1999 Informationsavdelningen Telefon 040-24 58 47 SVEDALA är världsledande leverantör av utrustning och kompletta system till anläggningsindustrin och den mineralbearbetande industrin. Genom global räckvidd i kombination med lokal närvaro och en medveten satsning på kundnära service har Svedala blivit en viktig partner till industrin. Eftermarknaden står i dag för närmare 45 procent av koncernens omsättning på cirka 15 miljarder kronor. Ett femtiotal Svedala Hus i lika många länder och närmare 200 lokala Svedala Service Hus har gjort det möjligt för Svedala att bygga upp en unik position på marknaden. Cirka 95 procent av försäljningen sker i dag utomlands och koncernen har drygt 11.000 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00110/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00110/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar