Ny VD i Svedala Industri AB

Ny VD i Svedala Industri AB * Svedalas VD och koncernchef Thomas Oldér har meddelat att han önskar lämna sin befattning vid bolagsstämman i april * Alf Göransson, för närvarande VD i Cardo BSI Rail AB, har av styrelsen utsetts till ny VD och koncernchef i Svedala Industri AB Svedalas VD och koncernchef Thomas Oldér har aviserat styrelsen att han önskar lämna sin befattning i anslutning till bolagsstämman 2000. Thomas Oldér säger i en kommentar till sitt beslut att lämna posten som VD och koncernchef: "Svedala har på drygt ett decennium utvecklats till ett globalt företag med fokus på eftermarknaden och ett brett sortiment av utrustning. Vi har byggt upp en stark plattform som ger goda förutsättningar för framtida tillväxt och lönsamhet. Efter 30 trevliga och utmanande år i bolaget, varav de senaste tio åren som VD, känns det naturligt att ägna sig åt någonting annat.". Styrelsen i Svedala har enhälligt utsett Alf Göransson till ny VD och koncernchef. Alf Göransson kommer närmast från Cardo BSI Rail AB där han varit VD sedan mars 1998 och även ingått i Cardo AB:s ledningsgrupp. Cardo Rail har under Alf Göranssons ledning omstrukturerat verksamheten för att förbättra lönsamheten och dessutom lagt upp en ny strategi för tillväxt på eftermarknaden. Alf Göransson är 42 år och är internationell ekonom från Göteborgs Universitet. Under åren 1981-1993 arbetade Alf Göransson i olika befattningar inom Sonessons och Cardo-koncernen, bland annat som VD för GIA och Athena samt under åren 1993-1998 som VD för Swedish Rail Systems AB inom Scancem. Därefter började han sin tjänst som VD på Cardo BSI Rail AB. Göranssons tillträdesdag meddelas senare. Styrelsen beklagar Thomas Oldérs beslut men anser samtidigt att man funnit en utmärkt efterträdare med kvalificerade industriella och internationella meriter som passar Svedalas framtida utmaningar väl. Svedalas styrelseordförande Rune Andersson understryker att Thomas Oldér långt i förväg uttryckt sin önskan att avgå vid den nu förestående bolagsstämman, efter tio år som VD. Rune Andersson kommenterar vidare bytet av VD och koncernchef: " Thomas Oldér var delaktig i grundandet av Svedala och har genomfört ett mycket imponerande arbete i uppbyggnaden av koncernen. Svedala var inledningsvis ett företag med 500 Mkr i omsättning med produktion av slitgummi. Under Thomas Oldérs ledning har den organiska tillväxten kompletterats med hundratalet förvärv och koncernen har idag en omsättning på omkring 14 miljarder kronor på årsbasis. Svedala har under perioden utvecklats till en världsledande leverantör av service, delar och utrustning till såväl gruv- som anläggningsindustrin. Svedala har byggt upp ett unikt koncept där vi erbjuder kunderna förstklassig service och helhetslösningar snarare än endast enskilda produkter". För ytterligare information kontakta: VD och koncernchef Thomas Oldér på telefon 040-24 58 00, alternativt styrelseordförande Rune Andersson på telefon 040-98 77 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00410/bit0002.pdf

Dokument & länkar