Svedala fortsätter utbyggnaden av Svedala Hus i USA

Svedala fortsätter utbyggnaden av Svedala Hus i USA Svedala har förvärvat ytterligare ett sälj- och servicebolag i USA, Polk Equipment Inc i Florida med en omsättning på ca 50 miljoner kronor. Polk har i ca 40 år varit återförsäljare av Svedalas produkter i Florida. Företaget kommer att omorganiseras enligt Svedala Hus konceptet för att kunna erbjuda marknaden i Florida ett bredare produktsortiment och en utökad service. Florida är en viktig marknad med en BNP dubbelt så stor som Sveriges. "Genom förvärvet fortsätter Svedala sin expansion i Nordamerika, säger Kjell Åkesson, vice VD, Svedala-koncernen. Under de senaste två åren har vi byggt upp en sälj- och serviceorganisation i USA, Mexico och Canada som idag består av totalt 45 enheter, av vilka många tidigare varit Svedala distributörer. Inom två år ska vi ha etablerat ytterligare ett tiotal Svedala Service Hus." Polk är en betydande leverantör av utrustning för framställning av industrimineraler, ballast och makadam. Florida har bl a en av världens största reserver av fosfat, som är en viktig mineral för livsmedelsproduktion. Den kolbaserade kraftindustrin är också en stor användare av Svedala produkter. Tidigare ägare och övriga nyckelpersoner kvarstår i företaget. Svedala fortsätter att bygga ut Svedala Hus organisationen både på existerande och på nya marknader. Svedala Argentina etablerades i september och under hösten planeras en liknande organisation i Kazakstan. Över 40% av Svedalas fakturering kommer från eftermarknaden, d v s försäljning av service och slitdelar. Under året har denna försäljning ökat med mellan 20-70% i de olika regionerna med undantag för Asien. För ytterligare information, v g kontakta Ulla Frithiof Informationsavdelningen, Svedala Industri, telefon 040 24 58 47 Svedala Industri är världens ledande tillverkare av utrustning och system för anläggningsindustrin, mineralbearbetning och -hantering. Koncernen omsätter ca 15 miljarder kronor och antalet anställda uppgår till cirka 11.000. Egna bolag finns i ett 40-tal länder. Utlandsverksamheten svarar för drygt 95% av omsättningen. Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (981014-sv-köp-polk.doc) (981014-sv-köp-polk.pdf)