Bokslutskommuniké januari-december 2012

Koncernen

oktober-december

– Nettoomsättning 103,0 Mkr (112,2)

– Resultat före skatt 4,0 Mkr (13,9)

– Resultat efter skatt 5,6 Mkr (9,8)

– Resultat per aktie 0,27 kr (0,46)

januari-december

Nettoomsättning 400,8 Mkr (436,7)

– Resultat före skatt 26,8 Mkr (68,1)

 – Resultat efter skatt 22,7 Mkr (50,0)

– Resultat per aktie 1,07 kr (2,36)

– Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00)

Nettoomsättning och resultat (12 månader)

Nettoomsättningen för 2012 uppgick till 400,8 Mkr (436,7), resultatet före skatt uppgick till 26,8 Mkr

(68,1). Minskad omsättning och förskjutning av produkt- och kundmix är orsaken till årets resultatförsämring.

Valutapåverkan för året uppgår till -1,6 Mkr (0,6). Förändringen av bolagsskatten från 26,3

procent till 22,0 minskar årets skattekostnad med 1,8 Mkr. Engångkostnader för omstruktureringsåtgärder

belastar årets resultat med 1,1 Mkr.

För mer information, vänligen kontakta: 

Anders Tofte (VD)

E-post: anders.tofte@svedbergs.se  

Telefon: 0321-533000

http://svedbergs.se

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför det kompletta badrummet under det egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland, där merparten av produktionen sker. Svedbergs är noterat på Stockholms fondbörs.

Taggar:

Om oss

Svedbergs i Dalstorp tillverkar badrumsmöbler. Verksamhet är uppdelad i verksamhetsgrenarna badrumsmöbler och VVS-utrustning. Företagets huvudmarknad är Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar