Bokslutskommuniké Q4 januari - december 2017

Fortsatt god tillväxt för Svedbergskoncernen

Fjärde kvartalet i sammandrag

oktober-december 2017

– Nettoomsättning 167,1 Mkr (128,5)

– EBITA resultat 15,3 Mkr (15,0) 

– Resultat före skatt 11,4 Mkr (12,9)

– Resultat per aktie 0,40 kr (0,46)

Helåret i sammandrag

januari-december 2017

– Nettoomsättning 639,2 Mkr (448,7)

– EBITA resultat 68,1 Mkr (58,0)

– Resultat före skatt 59,9 Mkr (57,0)

– Resultat per aktie 2,20 kr (2,09)

"Den förvärvade verksamheten i Macro Design inkluderas i jämförelsetalen från och med december månad 2016"

– Styrelsen föreslår oförändrad utdelning, per aktie 2,25 kr (2,25)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

-  Nettoomsättningen ökar med 30 procent.

-  Organisk tillväxt med 4 procent och ökning inom såväl konsument- som proffsförsäljning.

-  Förändrad försäljningsorganisation på grund av ny organisationsstruktur belastade EBIT med en engångskostnad på 3,0 Mkr.

-  Nya produkter som lanserats under båda varumärkena, har fått ett bra mottagande.

-  Sofia Axelsson tillträder som ny VD och Koncernchef.


Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Svedbergs är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 7 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Informationen beträffande denna rapport lämnas av VD Sofia Axelsson på 0321-53 30 00

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.

Macro design AB är ett av nordens ledande duschföretag. Produktkonceptet omfatta sortimentet duschväggar, duschkabiner, möbler, badkar, blandare, wc och tillbehör. Alla duschar tillverkas i fabriken i Laholm och allt säljs under varumärket MACRO DESIGN.
MACRO DESIGN har en stark position inom fackhandeln på svenska och norska marknaden. 

Taggar:

Om oss

Svedbergs i Dalstorp tillverkar badrumsmöbler. Verksamhet är uppdelad i verksamhetsgrenarna badrumsmöbler och VVS-utrustning. Företagets huvudmarknad är Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar