Delårsrapport januari - mars 2013

Koncernen

januari-mars                         

– Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6)

– Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8)

– Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) 

– Resultat per aktie 0,34 kr (0,31

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 102,0 Mkr (106,6), resultatet före skatt uppgick till
9,1 Mkr (8,8). Minskad omsättning påverkas av kalendereffekt men även av lägre försäljning till projekt-marknaden. Trots minskad nettoomsättning ökade resultat före skatt på grund av genomförda effektiviseringar.

I Sverige minskade omsättningen under perioden med 3,0 Mkr (3,8 procent) jämfört med föregående år.
I Norge var omsättningen oförändrad med omsättningen i Finland minskade med 1,1 Mkr
(8,2 procent). I Danmark minskade omsättningen med 0,3 Mkr (13,0 procent).

Vinstmarginalen för perioden januari - mars uppgick till 8,9 procent (8,3). Marknaderna utanför Sverige utgjorde under perioden 26 procent (26) av koncernens nettoomsättning.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Svedbergs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 24 april 2013, kl. 09.00

Information beträffande denna rapport lämnas av CFO Fredrik Björkman på 0321-53 30 00.

Taggar:

Om oss

Svedbergs i Dalstorp tillverkar badrumsmöbler. Verksamhet är uppdelad i verksamhetsgrenarna badrumsmöbler och VVS-utrustning. Företagets huvudmarknad är Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar