Valberedningens förslag till årsstämman 25 april 2016

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB kommer på årsstämman den 25 april 2016 att föreslå:

  • att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter
  • omval av ledamöterna Anders Ilstam, Sune Svedberg, Anna Svedberg, Jan Svensson och Carina Malmgren Heander
  • omval av Anders Ilstam som styrelseordförande.

Valberedningen har konstaterat att en majoritet av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare som representerar cirka 70 procent av samtliga röster i bolaget.

Förslag till arvoden med mera kommer att presenteras i kallelsen till stämman.

I valberedningen ingår:
Sune Svedberg, huvudägare
Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Anders Ilstam, styrelsen ordförande och sammankallande

Årsstämman hålls den 25 april 2016 klockan 13.00 på huvudkontoret i Dalstorp, Verkstadsvägen 1,
514 63 Dalstorp. Anders Ilstam föreslås leda stämman.

Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Anders ilstam på 070 630 76 02.

Informationen är sådan som Svedbergs AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 26 januari 2016, kl 10.00.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Svedbergs sortiment möjliggör en personlig och individuell stil i badrumet med flera designuttryck, inbyggd funktion och hög kvalité. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av sortimentet tillverkas i fabriken i Dalstorp vilket ger fördelar när det gäller kvalité, flexibilitet, logistik och miljö. SVEDBERGS sortiment marknadsförs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum och försäljning sker till både konsument- och proffsmarknad.  

Taggar:

Om oss

Svedbergs i Dalstorp tillverkar badrumsmöbler. Verksamhet är uppdelad i verksamhetsgrenarna badrumsmöbler och VVS-utrustning. Företagets huvudmarknad är Norden.

Prenumerera