Färsk undersökning från SIFO Research International visar ny trend: Femtioprocentig ökning av målade väggar i flerbostadshus

Enligt en färsk undersökning genomförd av SIFO Research International kommer fastighetsförvaltare att måla upp till femtio procent mer vid kommande renoveringar av ytskikt. Hela sjuttiofem procent av fastighetsförvaltarna anser att det är mer praktiskt att underhålla en målad vägg jämfört med en tapetserad.

Fastighetsförvaltarna är eniga om fördelarna med målat. Undersökningsresultatet visar på en femtioprocentig ökning av målade väggar vid nästa renovering av ytskikt. Hela sjuttiofem procent anser att det är mer praktiskt att måla en vägg än att tapetsera den. En majoritet av förvaltarna anser även att det går snabbare och att det är billigare att måla en vägg än att tapetsera den. Detta enligt SIFO Research Internationals undersökning om hur fastighetsförvaltare* ser på valet mellan målning och tapetsering i bostäder. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Sveff, Sveriges Färgfabrikanters Förening och resultaten är baserade på svar från 500 fastighetsförvaltare. – Nästan alla våra hyresgäster väljer målade väggar efter som resultatet blir mycket snyggare än att välja en tapet från de lägre prisnivåerna. Att måla väggarna ger dessutom ett mycket billigare underhåll på lång sikt och om hyresgästen vill byta kulör kan de enkelt måla om själva säger, Patrik Nilsson förvaltare på RINS Fastighets AB. – Att måla om en redan målad vägg är det mest kostnadseffektiva alternativet. Till en kostnad av cirka 50 kronor per kvadratmeter renoverar du en redan målad vägg, vilket skall jämföras med tapetsering av redan tapetserade väggar med överlapp som kostar från 61 kronor per kvadratmeter beroende på typ av tapet, säger Målerikonsult Ove Forslund. – Vi på Sveff är glada över att allt fler börjar inse fördelarna med målade väggar. Undersökningen bekräftar den trend som vi har sett den senaste tiden, säger Olof Holmer, VD på Sveff (Sveriges Färgfabrikanters Förening). I dagsläget är cirka sextio procent av fastigheterna mestadels eller helt tapetserade, och tolv procent målade. I kommande renovering av ytskiktet planerar tjugotre procent att måla väggarna, att jämföra med beståndet om tolv procent idag. Ökningen gäller genomgående för alla storlekar på förvaltningsenheterna. Sveff driver en långsiktig kampanj för att öka kunskapen om fördelarna med att måla. Kampanjen riktas mot både konsumeter och fastighetsägare. Läs gärna mer på Sveff:s kampanjsida: http://www.malaovertapeten.nu/ Som en del i denna kampanj har Sveff tagit fram en broschyr som heter, Måla mer! Läs gärna broschyren här: http://www.sveff.se/Mala_Mer_080313.pdf *Urvalet har hämtats från PAR, dels genom befattningsregistret (fastighetsförvaltare) dels från grupperna fastighetsbolag-bostäder, bostadsföretag och allmännyttiga bostadsföretag.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar