23Betongproduktionen i Sverige ökade 5 procent under årets första fyra månader

För årets fyra första månader ser vi en fortsatt ökad betongproduktion i Sverige. Framförallt är det kategori Infrastruktur som ökar med 20 procent med kategori Hus har en mindre ökning på 1 procent.

Totalt uppskattas 2 036 000 kubikmeter betong ha producerats i Sverige under första tertialet i år vilket motsvarar en ökning på 5 procent jämfört med samma period föregående år. Den svenska betongbranschen fortsätter att gå på högvarv vilket är en utveckling vi sett de senaste åren inte minst tack vare det kraftigt ökade bostadsbyggandet. Nu finns signaler om inbromsning på bostadsmarknaden med minskad bostadsproduktion och trendlinjen i betongindikatorn visar nu en något planare bana än föregående år och det blir intressant att följa trenden framöver utifrån bl.a. de tecken som finns på nedgång inom bostadsproduktionen.

- Senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på betong i Sverige, framför allt gällande betong till bostäder som gett en väldigt hög nivå på betongproduktionen. Hur nedgången inom bostadsproduktionen kommer att påverka betongproduktionen blir intressant att följa under året, säger Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong och tillägger,

- Glädjande ser vi också att den ökade betongproduktionen vi kunde se för kategori Infrastruktur under förra året nu har fortsatt även i år. Ökningen landar på 20 procent för årets fyra första månader jämfört samma period föregående år. Det pågår en utbyggnad och upprustning av infrastrukturen i Sverige som nu ger ytterligare effekt på betongproduktionen, avslutar Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Om oss

Förenar, förenklar, förutser, Svensk Betong är samlingsplatsen för dig som älskar betong. Både för dig som tillverkar betong och för dig som bygger med den.

Prenumerera