Malin Löfsjögård blir adjungerad professor på KTH

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård har utsetts till adjungerad professor i betongbyggnad vid KTH från och med den 1 januari. Professurens inriktning är mot produktion- och anläggningsbyggande och syftet är att länka KTH till betongindustrin.

– Malin Löfsjögård har en unik arbetslivserfarenhet från högskolan, institut, stad, riksdag och industri med ett stort nätverk som är viktigt för institution för Byggvetenskap, säger Johan Silfwerbrand, professor och prefekt för Byggvetenskap på KTH.

– Min roll blir bland annat att ge uppslag till forskning och examensarbeten som har relevans för betongindustrin och omvänt att implementera forskning inom industrin, säger Malin Löfsjögård.

Malin Löfsjögård har disputerat på en avhandling om betongvägars funktionsegenskaper och har forskat vidare i ämnet vid CBI Betonginstitutet.

– Jämfört med flera andra europeiska länder är andelen betongvägar i det svenska motorvägsnätet mycket låg vilket vi hoppas kunna ändra på nu när vi knyter Malin Löfsjögård till oss. Forskning som kan pressa priset på betongvägar utan att tumma på kvaliteten är mycket angelägen, säger Johan Silfwerbrand.

Även Malin Löfsjögårds erfarenheter som riksdagsledamot och ordförande för Produktivitetskommittén är något som KTH förväntar sig mycket av.

– Det finns ett stort investeringsbehov inom bygg- och fastighetssektorn och behovet av infrastruktur är stort. Samtidigt är det ett stort behov av att öka produktiviteten så att vi får ut mycket för pengarna. Här kommer Malin Löfsjögårds erfarenheter väl till pass, säger Johan Silfwerbrand.

Den adjungerade professuren är på 20 procent och löper som längst till den 31 december 2018 men kan förlängas med en andra treårsperiod. Malin fortsätter samtidigt som vd för Svensk Betong.

Malin Löfsjögård är född 1972 och var moderat riksdagspolitiker åren 2008 – 2012. Hon doktorerade i ämnet “Functional Properties of Concrete Roads - Development of an Optimisation Model and Studies on Road Lighting Design and Joint Performance” vid KTH 2003 och forskade sen vidare vid CBI Betonginstitutet. Åren 2006-2008 var hon anställd vid Trafikkontoret Stockholm stad bland annat som enhetschef. Hon var ordförande för statliga Produktivitetskommittén 2010-2012 där syftet var att förbättra produktiviteten och innovationsgraden inom anläggningsbranschen. Sedan 1 juli 2013 är hon också styrelseordförande för VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Om oss

Förenar, förenklar, förutser, Svensk Betong är samlingsplatsen för dig som älskar betong. Både för dig som tillverkar betong och för dig som bygger med den.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia