Ökning av betongproduktionen 2015!

Betongproduktionen under 2015 ökade jämfört med 2014. Det visar Svensk Betongs Betongindikator som släpps idag. Kategorin Hus ökar med 2 procent jämfört med 2014 och totalt ökar betongproduktionen med 1 procent.

- Betonganvändningen inom husproduktion står för 70-75 procent av totalen och trots att betonganvändningen inom infrastruktur minskat med 4 procent 2015 jämfört med 2014 så har alltså den totala betongproduktionen ökat något, säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.

Den totala volymen för 2015 hamnade på 4 992 000 kubikmeter.

- Produktionen 2014 var cirka 3 procent större än 2013, så trenden är en ökad produktion. Allt tyder på att husbyggandet kommer öka och vi har även en hel del stora infrastrukturprojekt som är på gång som Förbifart Stockholm, så vi räknar med en fortsatt ökad betongproduktion även 2016 och 2017, säger Malin Löfsjögård.

Betongbranschen omsätter årligen ca 22 mdkr och sysselsätter ca 6 500 personer över hela Sverige. Till det kommer betongarbetare anställda hos byggentreprenörerna. Betong är det vanligaste byggmaterial till både hus och infrastruktur och betongindikatorn är därför en viktig värdemätare på hur det går i byggbranschen.

- Det är glädjande att vi kan se att den långsiktiga trenden i betongindikatorn är fortsatt positiv. Vi har sett ökande volymer senaste åren främst då inom kategori Hus. Det är en bild som bekräftas även från de signaler som vi får från våra medlemmar och de prognoser och uppföljningar om byggandet från bl.a. Sveriges Byggindustrier, säger Malin Löfsjögård.

- Vi går in i 2016 med förväntningar om fortsatt ökning inom betongproduktion med en positiv trend som håller i sig, avslutar Malin Löfsjögård

Om Betongindikatorn

Betongindikatorn är Svensk Betongs branschindex, som månadsvis tar temperaturen på byggandet i Sverige genom att mäta och redovisa hur mycket betong som producerats för kategorierna Infrastruktur respektive Hus jämfört med föregående år samt uppskattad totalt betongproduktion i Sverige. Syftet är att se om branschen går upp eller ned och därtill om det går starkt upp eller ned samt om det skiljer mellan kategorierna.

Betongindikatorn bygger på dagsfärska uppgifter lämnade av medlemsföretagen i Svensk Betong, en branschorganisation som representerar både företag som tillverkar betong och företag som tillverkar betongprodukter. Svensk Betongs 60-tal medlemsföretag finns på ett stort antal orter från norr till söder i landet.

* Uppskattad total betongproduktion per månad i Sverige. Diagram och tabeller bygger på månadsvis inrapporterad fakta från Svensk Betongs medlemsföretag, som har skalats upp för att motsvara total produktion i Sverige. Diagram och tabeller uppdateras kontinuerligt efter senaste data. Trendlinjen i diagrammet är utjämnad för att bättre beskriva den långsiktiga trenden i betongproduktionen.  

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Om oss

Förenar, förenklar, förutser, Svensk Betong är samlingsplatsen för dig som älskar betong. Både för dig som tillverkar betong och för dig som bygger med den.