Positivt totalt resultat första kvartalet för Betongindikatorn

Betongindikatorn för mars 2015 visar att det totalt har producerats ca 3 % mer betong än i mars 2014. Trendlinjen i diagrammet nedan fortsätter således att peka uppåt även denna månad, även om stigningen har mattats av något.

- Ser vi till de konjunkturprognoser som publicerats årets första kvartal går svensk byggindustri på hög takt. Främst är det bostäder och lokaler som driver utvecklingen. Något vi även ser i Betongindikatorn. Även om vi ser en viss avmattning i mars så har kategori Hus årets tre första månader i snitt haft 20 % ökning jämfört med samma månad föregående år, säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

- Kategori Infrastruktur däremot har legat på minus första kvartalet jämfört med föregående år. Infrastrukturinvesteringar ligger i nivå jämfört med 2014 men satsningarna inom gruvindustrin har avtagit. Det kan vara en av förklaringarna till nedgången i kategori infrastruktur, fortsätter Malin Löfsjögård.

- En viktig faktor är även vilken fas respektive projekt befinner sig inom då vissa perioder är mer betongintensiva än andra. Förbifart Stockholm har nu fått klartecken att fortsätta men effekterna på betongproduktionen kommer att dröja lång tid då projektet inte har kommit så långt i processen. Men svensk betongindustri har kapacitet till ökad betongproduktion så utvecklingen under året blir intressant att följa. Totat sett ser vi ett bra första kvartal för totala betongproduktionen i Sverige avslutar Malin Löfsjögård.

Om Betongindikatorn

Betongindikatorn är Svensk Betongs branschindex, som månadsvis tar temperaturen på byggandet i Sverige genom att mäta och redovisa hur mycket betong som producerats för kategorierna Infrastruktur respektive Hus jämfört med föregående år samt uppskattad totalt betongproduktion i Sverige.

Betongindikatorn bygger på dagsfärska uppgifter lämnade av medlemsföretagen i Svensk Betong, en branschorganisation som representerar både företag som tillverkar betong och företag som tillverkar betongprodukter. Svensk Betongs 60-tal medlemsföretag finns på ett stort antal orter från norr till söder i landet.

* Uppskattad total betongproduktion per månad i Sverige. Diagram och tabeller bygger på månadsvis inrapporterad fakta från Svensk Betongs medlemsföretag, som har skalats upp för att motsvara total produktion i Sverige. Diagram och tabeller uppdateras kontinuerligt efter senaste data. Trendlinjen i diagrammet är utjämnad för att bättre beskriva den långsiktiga trenden i betongproduktionen.  

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Om oss

Förenar, förenklar, förutser, Svensk Betong är samlingsplatsen för dig som älskar betong. Både för dig som tillverkar betong och för dig som bygger med den.

Prenumerera

Dokument & länkar