Så blir betongen vinnare i miljöcertifiering!

Betongföreningens Hållbarhetsråd har tagit fram fyra dokument om hur betongens egenskaper bidrar till att uppfylla kraven i de olika certifieringssystemen. De fyra dokumenten har specialiserat sig på de fyra aktuella certifieringssystemen i Sverige: Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED, ett dokument för varje system.

Dokumenten innehåller vägledningar för alla yrkeskategorier som aktivt arbetar i nybyggnadsprojekt som ska certifieras, som byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, materialtillverkare, miljösakkunniga och experter på miljöcertifieringssystem.

Hållbarhetsrådet har även tagit fram olika hjälpmedel som är användbara för de inom betongsektorn som förväntas bidra med information vid certifieringar.

Både vägledningarna och hjälpmedlen kan laddas ned kostnadsfritt på Betongföreningens hemsida.

Ladda ner broschyrerna här

För mer information kontakta:
Betongföreningens Hållbarhetsråd
hallbarhetsradet@betongforeningen.se

Taggar:

Om oss

Förenar, förenklar, förutser, Svensk Betong är samlingsplatsen för dig som älskar betong. Både för dig som tillverkar betong och för dig som bygger med den.

Prenumerera