Energieffektivisering och kulturarv går hand i hand

Sven Göthe från Riksantikvarieämbetet menar att kulturarvsbranschen och byggbranschen har flera gemensamma intressen i utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Det berättade han för Svensk Byggnäring som är i Almedalen för att presentera olika lösningar som syftar till att få fart på byggandet i Sverige. Som exempel nämnde Sven Göthe upprustningen av miljonprogrammet där behovet av ny teknik och energieffektivisering måste förenas med kulturarvsarbetet. – Miljonprogrammet byggdes väldigt snabbt under en period med stort bostadsbrist. Trots det är lägenheterna väldigt bra i vissa avseenden, exempelvis de moderna planlösningarna som håller än idag. Det är viktigt att vi tar tillvara på de värden som finns i miljonprogrammet. Detta är områden som präglas av ett helhetstänkande kring boende, social och kommersiell service, god trafiksäkerhet med mera. Jag anser att det är fullt möjligt att göra nödvändiga förbättringar utan att plocka bort inslag som gör att vi riskerar att glömma vår historia, säger Sven Göthe. Vill du veta mer? Kontakta Peter Olofsson, pressansvarig Svensk Byggnäring, 0733-467571 Läs mer om Svensk Byggnäring: www.svenskbyggnaring.se

Prenumerera