Svensk Byggnäring: "Satsa på de unga hantverkarna innan konjunkturen vänder"

Vem av partiledarna har lösningen för att få fart på byggandet? Det hoppas Svensk Byggnäring få svar på under politikerveckan i Almedalen.

Mycket talar för att bostadsbyggandet tar ordentlig fart igen om tre år. Men vem ska göra jobbet? Bara det närmaste året kommer omkring 15 000 byggnadsarbetare att förlora jobben. Det är de unga, de sist anställda som ska gå hem. Samtidigt kommer 15 000 byggnadsarbetare att uppnå pensionsåldern. - Det krävs därför en snabb omprövning av de ungas villkor på arbetsmarknaden. - Staten, facken och arbetsgivarna måste ta ett gemensamt ansvar om de unga ska bli kvar i branschen, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier. Läs mer om Svensk Byggnäring: www.svenskbyggnaring.se

Prenumerera