Svensk Byggnäring till Vänsterpartiet: Spekulera inte med pensionspengarna

För att få fart på bostadsbyggandet vill Vänsterpartiet införa en statlig investeringsfond som ger stöd till ny- och ombyggnad av energisnåla bostäder med rimliga hyresnivåer. Pengarna ska framförallt användas för att bygga nya hyresrätter i flerfamiljshus. Det framkom under söndagens presskonferens i Almedalen.

Exakt hur investeringsfonden ska finansieras klargjordes dock inte. Men redan 2005 föreslog Vänsterpartiet en avsättning på 100 miljarder kronor i en bostadsfond för att bygga nya bostäder och renovera äldre. Då var tanken att fonden skulle finansieras genom AP-fonderna med återbetalning under 30 år med en rimlig avkastning. En modell som Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, ställer sig kritisk mot. – Staten ska inte spekulera med skattebetalarnas pensionspengar. Vad vi behöver är strukturella reformer genom effektivisering av plan- och bygglovsprocessen samt en friare hyressättning. Det skulle skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande, menar Björn Wellhagen. Vill du veta mer? Kontakta: Björn Wellhagen, Svensk Byggnäring, 0708-995865 Läs mer om Svensk Byggnäring: www.svenskbyggnaring.se

Prenumerera