”Euro Cater förvärvar Färskvarucentralen i Karlstad som blir en del av Nordens största renodlade food service företag”

Euro Cater A/S, som ägs till 50% av Euro Cater’s ledning och till 50% av Altor, har förvärvat Färskvarucentralen från de tidigare ägarna Tomas Narving och Per-Eric Fernlöf. Säljarna blir som en del av transaktionen ägare i Euro Cater.

Genom förvärvet kommer Färskvarucentralen i Karlstad att ingå som en del av Svensk Cater som är ett dotterbolag till Euro Cater A/S. Euro Cater är det ledande food service företaget i Norden och har efter förvärvet en omsättning på ~SEK 6 miljarder. Det gemensamma bolaget har över 1300 anställda på 40 sälj och logistikcentraler i Danmark, Sverige och Polen.

”Vi är stolta över att ha kunnat attraherat en så stark aktör som Euro Cater, och vi kommer nu med större kraft att kunna bygga vidare på vår position som regionens ledande leverantör av mat till restauranger och storkök, samt med ännu större styrka fungera som färskvaruleverantör till andra grossister och livsmedelsbutiker ute i landet. Dessutom känns det extra intressant att affären kunde utformas så att vi som säljare fortsättningsvis blir ägare i Euro Cater A/S” säger Per-Eric Fernlöf, VD Färskvarucentralen.

”Förvärvet är ett viktigt steg i Euro Caters expansion. Genom att införliva Färskvarucentralen i Karlstad till vår svenska verksamhet så möjliggör det för oss att ännu bättre serva våra kunder genom utökad geografiska närvaro i Sverige. Färskvarucentralen har precis som Dansk Cater och Svensk Cater jobbat nära sina kunder med hög service och korta ledtider och har en ledande position inom food service i sin region. Med sin engagerade och kompetenta personal samt starka ledning passar företaget perfekt in med Svensk Cater och Dansk Cater” säger Roger Larsson, VD Svensk Cater.

-------------------------
För ytterligare information vänligen kontakta:
Per-Eric Fernlöf, VD, Färskvarucentralen, email: pefe@farskvarucentralen.com,
telefon; +46 54 85 20 21

Roger Larsson, VD, Svensk Cater, email: roger.larsson@svenskcater.se,
telefon; +46 19 17 26 00

Leon Sørensen, VD, Euro Cater, email: ls@cater.dk,
telefon: +45 96 37 20 20

Bengt Maunsbach, Director, Altor Equity Partners, email: bengt.maunsbach@altor.com,
telefon: +46 8 678 9100

Prenumerera

Dokument & länkar