Pressinbjudan: Trafiksäkerhetsrådets nya mål bortom nollvisionen

Nollvisionen räcker inte – nu vill Trafiksäkerhetsrådet ta fram ett nytt mål: trafiken ska rädda och förlänga liv. Ökad cykling spelar en nyckelroll i detta arbete. Idéerna presenteras i Stockholm den 16 november på GIH.

De nya idéerna presenteras och diskuteras på seminariet Bortom nollvisionen – Moving Beyond Zero på GIH i Stockholm den 16 november som bland annat gästas av miljöminister Karolina Skog (MP).

Trafiksäkerhetsrådet menar att nollvisionens mål om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken inte är tillräckligt. Samhällets mål borde vara att främja transporter som bidrar till att fler lever längre och får ökad livskvalitet.

– Nollvisionen räcker inte. Moving Beyond Zero är den nya nollvisionen där transportsystemet bidrar till att förlänga liv tack vare aktiv mobilitet. Det handlar om att fler ska kunna cykla och gå, säger Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet.

På seminariet kommer forskare att presentera åtgärder för att få fler att cykla och vilka effekter detta får för människors hälsa.

– De samhällsekonomiska modellerna som bedömer olika investeringar i infrastruktur måste värdera aktiv mobilitet högre än i dag och alla lagar och förordningar på trafikens område måste ha som syfte att öka aktiv mobilitet. Detta för att rädda och förbättra liv, säger Lars Strömberg.


Medverkar på Bortom nollvisionen – Moving Beyond Zero gör:

Karolina Skog (MP), miljöminister, som presenterar regeringens ambitioner för bättre stadsmiljöer som ökar cykling och hälsa.
Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- idrottshögskolan, GIH, som presenterar en ny studie som visar att 80 liv skulle räddas i Stockholms län varje år om en tredjedel av dagens bilister började cykla till jobbet.
Anna Niska, forskningsledare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som talar om sitt pågående regeringsuppdrag om att få fler barn och unga att cykla.
Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska institutet, som talar om hur fysisk träning ger mer energi samt bättre sömn, koncentration, minne och immunförsvar.


Media är välkomna till seminariet Bortom nollvisionen – Moving Beyond Zero.
 

Tid: Torsdag 16 november 2017, kl. 13.00–14.30.
Plats: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, sal 1506. En trappa upp från huvudingången. Lidingövägen 1, i närheten av Stockholms stadion.
Kontakt: Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, 073-655 45 82 eller via e-post lars.stromgren@cykelframjandet.se
Arrangörer: Trafiksäkerhetsrådet, Cykelfrämjandet, Svensk Cykling och European Cyclists’ Federation i samarbete med FoU-enheten för rörelse, hälsa och miljö vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

 

Prenumerera