Dagligvaruhandeln välkomnar GSK:s beslut att överklaga Läkemedelsverkets försäljningsstopp

För ett par veckor sedan meddelade Läkemedelsverket beslutet att stoppa försäljningen av värktabletter med paracetamol i dagligvaruhandeln. Svensk Dagligvaruhandel, som helt uteslutits från diskussionerna som föranlett beslutet, kritiserade då inte bara arbetsprocessen utan även att beslutet var taget på lösa grunder. Nu välkomnar Svensk Dagligvaruhandel att fler reagerar på Läkemedelsverkets brister.

 - GlaxoSmithKlines överklagan visar att det är fler än vi i dagligvaruhandeln som ifrågasätter på vilka grunder Läkemedelsverket har tagit sitt beslut. Vi välkomnar att det är fler som reagerar, säger Karin Brynell, VD på Svensk Dagligvaruhandel.

Svensk Dagligvaruhandel anser att Läkemedelsverket inför beslutet skulle grävt djupare i underlagen och breddat perspektivet kring tillgänglighet. Framförallt efterlyser dagligvaruhandeln att Läkemedelsverket skulle undersökt om den fyrtioprocentiga ökningen av antalet apotek, apotekens förlängda öppettider samt fördubblingen av förskrivna tabletter sedan 2009 kan ha haft inverkan på ökningen av antalet förgiftningar.

- När GlaxoSmithKlein nu har valt att överklaga kanske vi kommer i ett annat läge och Läkemedelsverket kan ta in de aspekter som de förbisett tidigare. Vi tycker det är angeläget, inte minst för att säkerställa att beslutet verkligen kommer råda bot på problemet och inte bara slå undan tillgängligheten för personer på landsbygden, kommenterar Karin Brynell vidare.

Svensk Dagligvaruhandel skickade i februari 2015 på eget initiativ in ett remissvar till Läkemedelsverket: http://www.svenskdagligvaruhandel.se/svensk-dagligvaruhandels-inlaga-till-lakemedelsverket-forsaljning-av-paracetamol/

För ytterligare kontakt:

Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel 070-9758085


Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för all dagligvaruhandel i Sverige. Våra medlemmar är Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna

Om oss

Svensk Dagligvaruhandel är en branschorganisation för dagligvaruhandeln i Sverige. Våra medlemmar är livsmedelskedjorna Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna. Dagligvaruhandeln är en viktig del i hela livsmedelskedjan. Svensk Dagligvaruhandel verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar i konkurrensneutrala frågor.

Prenumerera