Försäljningen av mättade fetter ökar och allt färre letar efter nyckelhålet

Försäljningen av mättade fetter ökar samtidigt som sockerkonsumtionen är fortsatt hög. Allt
färre konsumenter letar dessutom efter nyckelhålsmärkta produkter i butikerna. Utvecklingen
går tvärs emot de Svenska Näringsrekommendationerna (SNR). Det visar Hälsan och maten, en
rapport Svensk Dagligvaruhandel publicerar idag.

Smörförsäljningen har ökat med 40 procent på tre år, enligt dagligvaruhandelns försäljningsstatistik
(Nielsen). Under 2011 ökade Bregott- och smörförsäljningen med drygt 9 procent, samtidigt som
lättmargariner minskade med 8 procent. Sockerkonsumtionen är fortsatt hög. Därtill minskade
volymen av nyckelhålsmärkta produkter med drygt 9 procent. Andelen som alltid eller oftast letar efter
nyckelhålsmärkta produkter när de handlar minskade från 23 till 18 procent under 2011, enligt den
oberoende konsumentundersökningen Food & Health som YouGov årligen genomför.

– Regeringen har pekat ut övervikt och fetma som ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen i Sverige.
Att minska konsumtionen av mättade fetter och öka konsumtionen av nyckelhålsmärkta produkter
anses vara viktiga medel för att förbättra folkhälsan. Vår rapport visar att utvecklingen går i fel
riktning, säger Thomas Svaton, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Svensk Dagligvaruhandels medlemmar tog år 2005 fram vägledande ståndpunkter för
dagligvaruhandelns arbete för bättre matvanor. Ståndpunkterna omfattar alltifrån hur
dagligvaruhandeln ska arbeta för ett utvecklat utbud av hälsosamma produkter till att stimulera
kunderna till en hälsosam livsstil.

– Dagligvaruhandeln arbetar aktivt för att stimulera bättre matvanor. Efter många års väntan
publicerade EU-kommissionen häromdagen säkrade närings- och hälsopåståenden, som
dagligvaruhandeln kan använda för att vägleda konsumenter till hälsosamma val i butikerna. Det är
välkommet, men vi saknar fortfarande en nationell nutritionsplan med tydliga målsättningar som vi
kan bidra till att uppnå, säger Thomas Svaton, vd Svensk Dagligvaruhandel.

För mer information kontakta gärna:
Thomas Svaton, vd Svensk Dagligvaruhandel
Telefon: 070 567 25 65
E-post: thomas.svaton@svdh.se

Rapporten ”Hälsan och maten 2012", Svensk Dagligvaruhandels årliga rapport 2012 om svenska
konsumtionstrender och handelns arbete för bättre matvanor” finns som bilaga till pressmeddelandet och på www.svdh.se

Om Svensk Dagligvaruhandel
Svensk Dagligvaruhandel, i samarbete med Svensk Handel, är en branschorganisation som företräder Axfood AB,
Bergendahls Food AB, Coop Butiker & Stormarknader AB och ICA Sverige AB. Svensk Dagligvaruhandel har som
övergripande mål att tillgodose konsumenternas intressen, men för även dagligvaruföretagens talan gentemot myndigheter
och politiker i konkurrensneutrala frågor.

Om oss

Svensk Dagligvaruhandel är en branschorganisation för dagligvaruhandeln i Sverige. Våra medlemmar är livsmedelskedjorna Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna. Dagligvaruhandeln är en viktig del i hela livsmedelskedjan. Svensk Dagligvaruhandel verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar i konkurrensneutrala frågor.

Prenumerera

Dokument & länkar