Klart med VD för livsmedelsbranschens nya svenskmärkning

Tidigare i somras meddelade Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Lantbrukarnas Riksförbund, att det gemensamma bolaget Svenskmärkning AB startats. Bolaget ska utveckla och förvalta en ny frivillig svenskmärkning på livsmedel. Nu är det klart vem som ska leda arbetet. Maria Forshufvud, idag VD på branschorganisationen Svenskt kött, blir VD i det nystartade bolaget.

-     Maria har drivit och utvecklat märket Svenskt kött till det starka varumärke som det är idag. Maria har dessutom lång erfarenhet och ett stort kontaktnät inom hela livsmedelssverige, något som kommer behövas när nu svenskmärkningen ska breddas, säger Karin Brynell, bolagets styrelseordförande.

Den frivilliga svenskmärkningen är livsmedelsbranschens svar på konsumenters ökade efterfrågan på svensk mat och dryck. Det är också branschens bidrag till det pågående politiska arbetet att stärka svensk livsmedelsproduktion och konsumtion. Ambitionen är att konsumenter ska hitta svenskmärkningen på produkter i butikshyllorna så snart som möjligt.

-     När en majoritet av konsumenter anger att de föredrar att köpa svenska livsmedel är det onekligen ett stort uppdrag att få vara med och utveckla en ny breddad svenskmärkning till dem. Jag är också övertygad om att märkningen kommer bidra till att stärka och utveckla marknaden för svenska råvaror, säger Maria Forshufvud.

För ytterligare kontakt:
Karin Brynell, styrelseordförande Svenskmärkning AB 070 9758085
Maria Forshufvud, 072 741 64 90


Fakta om svenskmärkningen:

Svenskmärkning AB ägs till lika delar av Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och LRF. Märkningen ska vara frivillig och kunna sättas på alla typer av livsmedel. Kriterierna är tydliga;

  • För rena jordbruksprodukter, exempelvis grönsaker, gäller att odlingen ska ha skett i Sverige. Det gäller även bearbetade livsmedel med bara en ingrediens, exempelvis vetemjöl.
  • Allt kött ska komma från djur födda, uppväxta och slaktade i Sverige. Kriterierna för svenskt ursprung blir därmed striktare och tydligare än motsvarande kriterier i den obligatoriska ursprungsmärkningen på EU-nivå.
  • I färdigrätter och andra produkter med mer än en ingrediens, skall minst 75 procent av innehållet ha svenskt ursprung. Kött, ägg och mjölk ska dock alltid ha 100 procent svenskt ursprung, även då de ingår som ingredienser i en produkt.

För alla typer av livsmedel ska samtliga steg i produktionen, inklusive förädling och förpackning, ha skett i Sverige för att svenskmärkningen ska få användas.


Taggar:

Om oss

Svensk Dagligvaruhandel är en branschorganisation för dagligvaruhandeln i Sverige. Våra medlemmar är livsmedelskedjorna Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna. Dagligvaruhandeln är en viktig del i hela livsmedelskedjan. Svensk Dagligvaruhandel verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar i konkurrensneutrala frågor.

Prenumerera

Dokument & länkar