Svensk Dagligvaruhandel ställer krav på dansk grisuppfödning

Svensk Dagligvaruhandel kräver att den danska grisnäringen gör förtydliganden i den åtgärdsplan den danska branschen antagit för att förbättra djurhållningen i Danmark.

I ett brev till den danska grisnäringen kräver de svenska dagligvaruaktörerna att den danska grisnäringen sätter kvantifierbara mål och gör en tydligare tidsplan för det sjupunktsprogram som aktörerna i Danmark antog tidigare i mars.

Sjupunktsprogrammet handlar bland annat om att minska antalet svanskuperingar av danska grisar. Men också andra åtgärder för att förbättra djurvälfärden för de danska grisarna.

– Det här är viktigt för oss och våra kunder och vi inom handeln vill försäkra oss om att förbättringarna genomförs så fort som möjligt, säger Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel.

Svensk Dagligvaruhandel, som består av de fem största aktörerna inom dagligvaruhandeln, har nu kallat till ett möte för att träffa representanter för leverantörer och jordbruk för att diskutera en konkretisering av planen.

För mer information kontakta:

Karin Brynell,
vd Svensk Dagligvaruhandel
Telefon: 08-762 78 10

 

Om Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Dagligvaruhandels övergripande mål är att tillgodose konsumenternas behov av tillförlitliga produkter. Svensk Dagligvaruhandel för även dagligvaruföretagens talan gentemot myndigheter och politiker i konkurrensneutrala frågor. Nuvarande medlemmar är Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Butiker & Stormarknader AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna. Mer information finns på www.svenskdagligvaruhandel.se

Om oss

Svensk Dagligvaruhandel är en branschorganisation för dagligvaruhandeln i Sverige. Våra medlemmar är livsmedelskedjorna Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna. Dagligvaruhandeln är en viktig del i hela livsmedelskedjan. Svensk Dagligvaruhandel verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar i konkurrensneutrala frågor.

Prenumerera