Livsmedelshandeln på nätet väntas växa med rekordstarka 1,7 miljarder kronor under 2017

Livsmedelsförsäljningen på nätet fortsätter att växa starkt. Under 2016 ökade försäljningen med 30 procent jämfört med 2015. Under 2017 väntas handeln växa med 30 procent och omsätta 7,2 miljarder kronor. 

Det visar rapporten Digital mathandel 2017 som publiceras av Svensk Digital Handel och beskriver konsumenternas beteenden, attityder och åsikter samt marknadens storlek och utveckling. 

Den digitala mathandeln i Sverige är inne i den mest expansiva fasen i branschens historia. För 2017 är prognosen att den digitala mathandeln växer med 30 procent. Detta motsvarar den högsta ökningstakten i kronor och ören någonsin, 1,7 miljarder kronor. 

Den totala digitala matförsäljningen kommer därmed att landa på 7,2 miljarder kronor under året, motsvarande en andel av den totala livsmedelsförsäljningen om 2,4 procent.

- Den starka tillväxten grundar sig i att i stort sett samtliga stora aktörer satsar kraftigt på marknadsföring, utökar sina upptagningsområden och fortsätter investera för att öka sin kapacitet. Detta sker samtidigt som en allt större andel av svenskarna e-handlar livsmedel och dessutom blir allt mer lojala med den digitala mathandeln, säger Jonas Ogvall, VD på Svensk Digital Handel.
 
Den digitala mathandeln blev den svenska e-handelns tillväxtraket under 2016. Under året handlade var fjärde svensk konsument mat på internet och ingen annan bransch på nätet nådde upp till livsmedelshandelns försäljningsökning om 30 procent.

Branschaktörer och konsumenter mognar allt mer och de stora kedjorna har nu en välfungerande e-handel.

- Alla de stora kedjorna är nu inne på marknaden och kan dra nytta av att de är aktiva i flera kanaler, vilket sannolikt medför att fler dagligvarukonsumenter blir digitala. Dessutom börjar både kedjorna och de renodlade webbutikerna pressa sina priser på hemleveranser, vilket kommer att sänka tröskeln till fler köp online, avslutar Jonas Ogvall. 

För frågor kontakta:
Jonas Ogvall, vd Svensk Digital Handel, 46 709 76 44 26, jonas.ogvall@svenskhandel.se


Svensk Digital Handel är intresseorganisationen för den digitala handeln i Sverige och verkar för att framtidssäkra medlemmarnas digitala verksamhet. Som medlem i Svensk Digital Handel får svenska e-handelsföretag hjälp med både frågor och förslag som bidrar till ett tryggare, smartare och mer lönsamt digitalt företagande. Svensk Digital Handel driver affärsutveckling tillsammans med marknadens största aktörer och leverantörer. Tillsammans med våra medlemmar gör vi det enklare att handla på nätet. Svensk Digital Handel är en del av Svensk Handel.www.dhandel.se

Om oss

Om Svensk Digital Handel Svensk Digital Handel är Sveriges intresseorganisation för den digitala handeln och har till uppgift att framtidssäkra medlemmarnas digitala verksamhet. Organisationen bevakar kontinuerligt den nationella och internationella utvecklingen av den digitala handeln. Svensk Digital Handel är en del av Svensk Handel. För mer information se http://www.dhandel.se Om Trygg e-handel Trygg e-handel är den ledande certifieringsstandarden för seriösa e-handelsföretag i Norden. Idag finns drygt 500 certifierande e-butiker i Sverige och 40 i Norge. Syftet med certifieringen är att skapa tydliga, enkla och enhetliga riktlinjer för vad som gäller vid e-handel, både för konsumenter och företag. Trygg e-handel är ett registrerat varumärke som ägs av Svensk Distanshandel AB som också certifierar ansökande företag.www.tryggehandel.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia