Allvarligt effektläge kräver acceptans för nya kraftverk – helst vattenkraft

– Att möjligheterna till elimport under extremt kalla vinterdagar är borta, är en allvarlig komplikation. Ryssarna signalerar effektproblem i S:t Petersburgområdet kalla dagar och behöver då sin kraft kvar i landet. Även andra grannar får en knappare tillgång på kapacitet. Det ställer ökade krav på att vi i Sverige hjälps åt att säkra så mycket elproduktion som möjligt, säger Bo Källstrand, Svensk Energis VD.

Budskapet framfördes vid tisdagens energilunch i Stockholm. Svenska Kraftnäts generaldirektör Sture Larsson redogjorde för de nya och allvarligare bedömningarna över effektläget och Johan Linnarsson från Fortum berättade om utvecklingen av den ryska leveransberedskapen.

Bo Källstrand konstaterade att ny produktionskapacitet visserligen är på väg fram i Sverige. Men det tar sin tid och löser inte bekymret i vinter, om vi får en s k tioårsvinter. Svenska Kraftnäts rapport till regeringen visar att marginalen är blygsamma 170 MW, motsvarande mindre än 1 procent av förbrukningen – en orimligt liten marginal, enligt Bo Källstrand.

Han pekade på att det dröjer länge innan energieffektiviseringar och laststyrning hos kunderna får något genomslag. Därför behövs mer kraft – och då sådan som säkert är tillgänglig en kall vinterdag.

– Vi behöver mer kraft från redan utbyggda vattendrag, mer kraftvärme och uppgraderad kärnkraft, konstaterade Bo Källstrand.

Allra bäst ur effektsynpunkt är ytterligare vattenkraft, och Bo Källstrand pekade på vikten av att tillståndsprocesserna snarast förkortas och att vi tar vara på de utbyggnadsmöjligheter som finns.

– Vi talar inte om nationalälvarna, men en fortsatt utbyggnad i redan utbyggda och reglerade älvar är effektivaste sättet att få fram kapacitet som säkert är disponibel under just de timmar den behövs som bäst.


Ytterligare information:
Bo Källstrand, Svensk Energis VD, mobil 0708-39 72 09
Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, mobil 073-301 73 68

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar