”Ännu bättre för elkunderna” – storsatsning på ordning och reda

Elbranschen kraftsamlar nu för att få den avreglerade elmarknaden att fungera ännu bättre. Startskottet har gått för att utveckla ett datasystem som kallas Energimarknadens informationsväxel (EMIX). Det förenklar, förbättrar och knyter samman de snabbt växande informationsvolymerna mellan 119 elhandelsföretag och 168 elnätsföretag i branschen.

Per-Olof Granström, vice VD i Svensk Energi och styrelsens ordförande i EMIX-bolaget, säger i en kommentar:

– Detta blir en nödvändig grund för att få bort kvarstående problem på elmarknaden. Med EMIX på plats kommer hanteringen av leverantörsbyten, flyttar och hanteringen av mätvärden att underlättas – allt för kundernas bästa. Dessutom blir det en inbyggd kvalitetssäkring som tvingar elmarknadens aktörer till ordning och reda. Det vinner kunderna på.

Per Möller, VD för Dalakraft AB, en av de berörda aktörerna:

– Jag ser det som mycket positivt att startskottet nu har gått. Det här är något marknaden behöver – inte minst inför mätarreformen 2009.

Målet för arbetet med EMIX är att i tid till 1 juli 2009 ha EMIX i bruk. Då träder reformen i kraft som innebär månadsvis avläsning av alla elkunders totalt 5,3 miljoner mätare. Inför reformen byts successivt alla mätare ut till en kostnad av cirka 15 miljarder kr.

Årligen byter en halv miljon svenskar elhandelsföretag och ytterligare drygt en halv miljon flyttar.

– För kunden är det inte viktigt att veta hur vi i elbranschen sköter vår interna dialog mellan elnätsföretag och elhandelsföretag. Det viktigaste är att elkunderna nu kan få en enklare och snabbare hantering av sina ärenden. Det ska också bli mindre fel för kunden, som orsakas av oss själva inom branschen, säger Monica Karlsson, projektledare för EMIX. Hon påminner samtidigt om att detta är ett initiativ inom ramen för elbranschens kundoffensiv som nu börjar ge resultat på allvar.

Med EMIX och månadsvis avläsning tar även elbranschen definitivt steget in i den elektroniska världen. Därmed tillgodoses människors ökade datoranvändning och kontakter genom olika elektroniska kommunikationskanaler – precis som i bankvärlden. Med EMIX blir det också enklare att gå in i framtiden mot en gemensam europeisk elmarknad, enligt EU:s ambition. En helt gemensam nordisk elmarknad kan snart bli verklighet, då vi kan köpa el från vilket nordiskt elhandelsföretag som helst – oberoende av landsgränser.

Som leverantörer för att utveckla EMIX valdes Capgemini och Oracle.

– Capgemini utvecklar EMIX IT-lösning. Vi är mycket stolta att med vår långa erfarenhet inom elbranschen få bidra till att lägga grunden för en mer kundoffensiv framtoning, säger Anders Barsch, säljchef på Capgemini.

_____________________________________________________________
Ytterligare upplysning
Per-Olof Granström, Svensk Energis vice vd, mobiltel: 070 - 519 00 11
Monica Karlsson, projektledare EMIX, mobiltel: 070 - 539 55 21
Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, mobiltel 073-301 7368

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar