Energibranschens kraftfulla investeringar håller nivån – 300 miljarder kr på tio år

Energibranschen är en allt viktigare ekonomisk motor. Sedan år 2004 har branschens investeringar i löpande priser ökat dramatiskt till en fördubblad nivå. Branschen är mitt inne i den tioårsperiod, som skulle rymma investeringar på totalt 300 miljarder kr. Halvvägs in i den perioden håller branschen uppe investeringsnivån trots finanskriser.

-   Bakom det massiva investeringsprogrammet finns egentligen tre förklaringar. Det är utvecklingen på elnätssidan, utbyggnaden av all ny vindkraft och utbyggnad av övrig kraft- och värmeproduktion, säger Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi.

Angivna 300 miljarder kr fördelas i stort sett på tre lika stora delar:

  • Utvecklingen på elnätssidan. De stora bitarna där gäller det fortsatta arbetet med att vädersäkra elnäten för att stärka leveranssäkerheten. Det arbetet fick extra fart efter stormarna Gudrun år 2005 och Per två år senare. Cirka 5 000 mil ledningar har byggts om – merparten är nedgrävt, resten är isolerat. Allt detta har kostat cirka 40 miljarder kr. Till detta kommer också byten av alla landets elmätare inför övergången till månadsvis avläsning den 1 juli 2009 samt fortsatt utbyggnad av elnätet för att exempelvis omhänderta tillkommande ny elproduktion – bland annat vindkraften.
  • Utbyggnaden av all ny vindkraftproduktion beräknas också till nivån 100 miljarder kr under samma period. Inte heller här har någon dämpning setts hittills.
  • Resterande 100 miljarder kr omfattar utbyggnaden av övrig kraft- och värmeproduktion. De stora bitarna där är givetvis uppgraderingen av kärnkraften. Här ingår även satsningar på kraftvärme och fjärrvärmen. En viktig del är också uppgradering och effektivisering av vattenkraftverken samt kontinuerliga säkerhetshöjande åtgärder.

Energibranschens massiva investeringsprogram börjar nu få betydelse även i termer av BNP, bruttonationalprodukten. Nuvarande investeringsnivå – 37 miljarder kr för i år – motsvarar cirka två tredjedelar av vad hela den övriga industrin satsar. Eller annorlunda uttryckt: energibranschens investeringar motsvarar 40 procent av industrins hela investeringsprogram i Sverige.

Vill du veta mer?
Mer information på www.svenskenergi.se.

Kontaktpersoner:

Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker, helena.olssen@svenskenergi.se mobiltel 0708942637

Folke Sjöbohm, statistiker, folke.sjobohm@svenskenergi.se, mobil 0704192697

Taggar:

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar