Inbjudan till energilunch: Vart tog elimporten vägen vid en kall vinterdag?

Inför stundande vinter har Svenska Kraftnäts bedömning till regeringen visat att inga problem föreligger för elförsörjningen vid normal temperatur. Däremot är importmöjligheterna i stort sett uttömda vid en s k tioårsvinter. Marginalen i systemet – förutsatt att allt fungerar som avsett – är minimal, om det blir riktigt kallt.

Vart tog elimporten vägen? Hur påverkar ryssarnas ökade effektbehov i S:t Petersburg-regionen oss? Hur ser den nordiska samordningen ut? Hur bedömer den svenska elbranschen den kommande vintern? Detta reder vi ut vid en energilunch, som Du härmed inbjuds till.

Tid:
Tisdagen den 30 oktober kl 11.30

Plats:
Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Medverkande:
Bo Källstrand, Svensk Energis VD
Sture Larsson, t f generaldirektör på Svenska Kraftnät
Johan Linnarsson, analytiker, Fortum Generation AB

Vi bjuder sedvanligt på en enkel lunchbuffé i anslutning till detta. Av det skälet skulle vi uppskatta en snar bekräftelse om närvaro till marita.maca@svenskenergi.se

Välkommen!

Kalle Karlsson
Informationschef

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar