Inbjudan till energilunch: Energiinvesteringarna – en allt viktigare ryggrad i ekonomin

Trots finanskrisen ligger energiinvesteringarna i Sverige kvar på en hög nivå – cirka 300 miljarder kr de kommande tio åren. Energiinvesteringarna motsvarar i nuläget 56 procent av den övriga industrins samlade investeringar. Trenden är därtill ökande.

Detta framgår av en färsk investeringsenkät som Svensk Energi har gjort. Utvecklingen bekräftas också av färsk SCB-statistik. Energibranschen blir därmed en allt viktigare ryggrad i den svenska ekonomin. Härmed inbjuds Du och Din redaktion till en energilunch. Tid: Tisdagen den 9 juni kl 11.30 Plats: Svensk Energis kansli, Olof Palmes gata 31, Stockholm Medverkande: Kjell Jansson, Svensk Energis VD Folke Sjöbohm, statistikanalytiker, Svensk Energi Bengt Roström, makroekonom på Nordea Anders Snell, teknisk direktör, Billerud AB Som vanligt bjuder vi på lunch, därför skulle vi uppskatta en bekräftelse på din närvaro snarast möjligt. Anmälan: Marita Maca via e-post: marita.maca@svenskenergi.se Välkommen! Kalle Karlsson Informationschef

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar