Kärnkraften går för fullt

I vinter har kärnkraften återtagit sin position som stabil källa för elproduktion. Produktionen har ökat med 25 procent jämfört med förra vintern. Efter två år med ombyggnationer och uppgraderingar är dagens reaktorer redo att drivas med en total livslängd på minst 50 år.

Den här vintern har kärnkraften producerat el i nivå med vad svenska reaktorer tidigare presterat. De två senaste åren har produktionen varit lägre än normalt sett över hela året och kärnkraften har kritiserats för att inte vara en pålitlig elproduktionskälla.

– Elbehovet är som störst på vintern och det är viktigt att kärnkraften då presterar enligt förväntningarna. Mycket glädjande kan vi konstatera att kärnkraften hittills i vinter går så bra som vi kan kräva att den ska göra. Efter några år med ombyggnationer och effekthöjningar har kärnkraften åter gått in i ett stabilt produktionsläge, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.

Under de kalla månaderna november, december och januari har kärnkraften producerat 18,4 TWh (Terawattimmar=miljarder kilowattimmar) denna vinter. Det är en ökning med 25 procent jämfört med samma period för ett år sedan, då 14,7 TWh producerades.

– Efter att alla åtgärder som planerats för den svenska kärnkraften har genomförts är anläggningarna kvalificerade för en livslängd på minst 50 år. De första reaktorerna togs i drift i början av 1970-talet. Det innebär att de åtminstone kan drivas till någon gång i mitten av 2020-talet innan de behöver börja ersättas, konstaterar Kjell Jansson.

När kärnkraften ska ersättas handlar det om att i stor omfattning bygga anläggningar för jämn basproduktion av el. Det är viktigt att börja planeringen tidigt – inte minst eftersom tillståndsprocessen för att bygga nya anläggningar tar lång tid. Handlar det om ny kärnkraft så är den totala tiden från tillståndsansökan till färdig anläggning längre än för andra kraftverk, kanske mer än 15 år.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se

Kontaktpersoner:

Kjell Jansson, Svensk Energis vd, mobil 0705-84 84 81,
kjell.jansson@svenskenergi.se

Kalle Lindholm, Svensk Energis pressansvarige, mobil 0709-96 25 90
kalle.lindholm@svenskenergi.se

Folke Sjöbohm, Svensk Energis produktionsanalys och statistik, mobil 0704-19 26 97,
folke.sjobohm@svenskenergi.se

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar