Kjell Jansson ny VD i Svensk Energi

Till ny verkställande direktör i Svensk Energi har utnämnts Kjell Jansson, 59 år. Han är nu generaldirektör i Statistiska Centralbyrån.

Kjell Jansson har en bred erfarenhet i energifrågorna och var bl a Svenska Kraftnäts förste generaldirektör. Anders Hedenstedt, Svensk Energis styrelseordförande, är mycket nöjd med att Kjell Jansson velat acceptera erbjudandet från branschföreningen:

– Diskussionerna med Kjell Jansson inleddes redan för en månad sedan, när det blev känt att företrädaren Bo Källstrand blir landshövding i Härnösand. Vi anser att Kjell Jansson passar utmärkt för uppgiften, med tanke på såväl hans kunskap och erfarenhet i energifrågorna som hans breda kontakter i samhället och i politiken.

Kjell Jansson verkade under 1980-talet inom såväl finansdepartementet som industridepartementet och miljödepartementet – i det senare fallet som statssekreterare. Därefter har han innehaft fyra poster som generaldirektör: Svenska Kraftnät åren 1991-1996, Tullverket mellan 1997-2004, NUTEK 2004-2006 och sedan i fjol på SCB. Kjell Jansson har även ansvarat för flera statliga utredningar på energiområdet som t ex utvärderingen av elmarknaden och införandet av utsläppshandeln med växthusgaser.

Kjell Jansson säger i en kommentar:

– Energibranschen har en nyckelroll i de kommande årens utmaning att ställa om energisystemet till mer förnybart och att tackla de globala miljö- och klimatproblemen. Därtill är produkten el en nyttighet som angår alla människor. Jag ser med stor förväntan fram emot att komma åter till energibranschen.

Datum då Kjell Jansson tillträder VD-posten i Svensk Energi kommer att meddelas senare.


______________________________________________________________
Ytterligare information:

Anders Hedenstedt, Svensk Energis ordförande, mobil 0705-685454
Kjell Jansson, mobil 070-584 84 81
Kalle Karlsson, kommunikationsansvarig, mobil 073-301 7368

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar