Mer än 1.500 sommarlediga flickor har gått kurser om teknik och el

Mer än 1.500 sommarlediga flickor har gått sommarkurserna i teknik och el i och med årets två omgångar. Utbildningen har genomförts sedan år 2003 i samarbete mellan Svensk Energi och KTH, Stockholm.

Gunilla Harrysson-Nellevad, ansvarig för skol- och rekryteringsfrågor på Svensk Energi, räknar in cirka 250 flickor i årets två kursomgångar utöver de cirka 1.300 som gått kursen under de föregående åren. Hon säger: – Vi vänder oss till flickor som i höst börjar årskurserna 6-9 i grundskolan. Vi tar emot flickor från hela landet. Då energibranschen har ett stort kommande behov av kompetens är det långsiktiga målet med kursen att öka flickors intresse för teknik- och elfrågor och på sikt attrahera fler kvinnor till tekniska yrken. – Intresset för kursen har genomgående varit stort varje år. Tyvärr har vi inte kunnat ta in alla sökande tidigare, men vi gör vårt yttersta för att få in så många flickor som möjligt. Kursen innehåller laborationer inom ämnena fysik, kemi och el och flickorna får prova på en rad aktiviteter som innefattar allt från fotografering till att tillverka solceller och vindkraftverk samt framställa läppstift och parfym. Enligt Svensk Energis årliga utvärderingar anser merparten av de tillfrågade flickorna att de upplever att teknik har blivit roligare efter kursen. Ett flertal föräldrar har uttryckt sin uppskattning för sommarkursen och menar att det är ett bra initiativ av branschen. Detta stärks av att många flickor har haft en önskan att gå kursen flera gånger. Kurserna är kostnadsfria då Skolverket, Svensk Energi och KTH står för omkostnaderna. De genomförs vid två tillfällen under sommaren, den 11-17 juni samt den 22- 26 juni på Vetenskapens Hus i Stockholm. Mer information om kursen: http://www.svenskenergi.se/sv/Skola/Sommarkurs/ Ytterligare information: Gunilla Harrysson-Nellevad, ansvarig för skol- och rekryteringsfrågor, Svensk Energi, 073-429 28 10 Tanja Nymark, pedagogisk utvecklare, Vetenskapens Hus, 070-459 04 28

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar