Positivt riksdagsbeslut om kärnkraften: ”Bra att blockeringarna nu är borta”

– Att det nu är tillåtet att i vart fall få diskutera kärnkraften som en möjlig framtida energikälla i Sverige är positivt. De gamla blockeringarna är borta. Nu är det upp till marknadens aktörer att ta ställning till den fortsatta hanteringen och besvara frågan huruvida det blir mer kärnkraft eller inte, sade Kjell Jansson, Svensk Energis VD, vid onsdagens energilunch i Stockholm.

Kjell Jansson betonade vikten av en diskussion i ordnade former kring kärnkraftens roll i det framtida elsystemet i Sverige: – Den svenska kärnkraften, som står för hälften av Sveriges elproduktion, blir äldre och vi måste nu diskutera vad som ska komma från mitten av 2020-talet som ersättning. Finns det nya realistiska alternativ då? Har det skett genombrott för solceller och vågkraft? Eller är det en ny generation kärnkraft som är svaret på frågorna? – Under alla förhållanden är det mycket glädjande att riksdagen igår fattade beslut om att möjliggöra att ersätta dagens kärnkraftreaktorer med nya. Kärnkraften har många goda egenskaper, inte minst ur ett klimatperspektiv betonade Kjell Jansson: – För att klara klimathotet måste alla koldioxidneutrala elproduktionstekniker kunna användas även i framtiden. Att planera och bygga kärnkraftverk tar lång tid och det är därför oerhört viktigt att detta beslut har fattats nu – det ger aktörerna den tid som behövs för att planera och fatta de beslut som behövs. Planering tillsammans med tillståndsprocessen kommer att ta minst 10 år enligt vår bedömning. – Efter planeringsfasen kan man avgöra om det är lönsamt att investera i ny kärnkraft eller om andra alternativ är mer ekonomiska och/eller bättre för klimat och miljö - detta är upp till investerarna att avgöra! Att SKB nu beslutat att gå vidare med Forsmark som slutförvaringsplats för kärnavfall är en viktig del i förutsättningarna för kärnkraften i Sverige. Ett slutförvar är nödvändigt – oavsett ny kärnkraft eller inte – för att ta hand om det avfall som redan finns, enligt Kjell Jansson. Runt om i världen pågår en omfattande förändring i synen på kärnkraften. Det nyvunna intresset för kärnkraft kan förklaras av en rad samverkande faktorer. En av de viktigaste är insikten om problemen med de ökande utsläppen av koldioxid. Samtidigt fortsätter energibehovet i världen att öka, vilket kräver en större elproduktion som måste tillgodoses med klimateffektiv produktion. Ytterligare information: Kjell Jansson, Svensk Energis VD, 070-584 84 81 Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, 073-301 73 68

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar