Potential att utveckla vattenkraften – från energi till energi och effekt

Vattenkraften blir ännu viktigare när en större mängd elproduktion som varierar med vädret byggs och när kärnkraftens effekt ska ersättas. Potentialen för en större mängd elproduktion från vattenkraften har bedömts tidigare, men med de nya förutsättningarna hamnar effektbegreppet mer i fokus än tidigare.

Svensk Energi välkomnar till en energilunch den 2 december där vi tar upp kraftsystemets ökade behov av reglerresurser när mer elproduktion som varierar med vädret byggs. Vi tar avstamp i en rapport som beskriver vattenkraftens roll och vikten av att tillföra mer effekt i kraftsystemet.

Vid lunchen deltar Skellefteå Kraft som konkret studerat hur Skellefteälven skulle kunna generera mer effekt och reglerförmåga. Vi får också höra Svensk Vattenkraftförening berätta om ett EU-projekt som går ut på att identifiera de småskaliga anläggningar i Europa som är mest lämpade att renovera och investera i.

Tid: 2 december 2015 kl 11:30–13:00
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71b vid Norra Bantorget, Stockholm
Medverkande:Gun Åhrling-Rundström, vattenkraftsansvarig Svensk Energi
Hans Kreisel, vd Skellefteå Kraft
Gunvor Axelsson, ordförande Svensk Vattenkraftförening
Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi

Vi bjuder på lunch efteråt. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se.

Välkomna!

Kalle Karlsson
Informationschef

Taggar:

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar