Premiär för ”Elmätaren” – elbranschens konsumentbarometer

Många branscher har sina konsumentbarometrar som tar tempen på klimatet i just den aktuella branschen. Vi har till exempel Handelsbarometern, Inköpschefsindex och Hushållens konfidensindikator (från Konjunkturinstitutet).

Nu presenterar elbranschen sin egen barometer – Elmätaren. Fyra gånger om året ska svenska folket intervjuas om vad de tror om den egna elanvändningen, samhällets elanvändning och vad de känner för elen. De tillfrågas även om olika eldrivna produkter och om produktion av el. Till varje barometer ställer vi också frågor som är kopplade till rådande årstid.

Under en Energilunch torsdagen den 7 mars hos Svensk Energi vill vi berätta om hur Elmätaren ska fungera och vad den första mätningen visar. Vi får också en analys av resultatet från Ingela Stenson, United Minds. Vid lunchen deltar även Lars Ejeklint som är expert på energieffektivisering hos Vattenfall och som kan förtydliga bland annat hur el och effektiv energianvändning hänger samman.

Vi kan redan nu avslöja att varannan svensk tror att elanvändningen i samhället i stort kommer att öka under de närmaste fem åren. Fler intressanta observationer kan utlovas tillsammans med en god lunch.

Tid: Torsdagen den 7 mars kl 11.30–13.00 (inklusive lunch)
Plats: Svensk Energi, Olof Palmes gata 31, Stockholm (gatuplan denna gång)
Medverkande: Malin Thorsén, projektledare Ladda Sverige – Svensk Energi
Ingela Stenson
, omvärldsanalytiker – United Minds
Lars Ejeklint
, rådgivare energieffektivisering – Vattenfall

Vi bjuder givetvis på lunch efter föredragen. Av det skälet vore vi tacksamma för en snabb bekräftelse på närvaro till Cecilia Söder, 08-677 26 24, eller e-post: cecilia.soder@svenskenergi.se.

Varmt välkomna

Kalle Karlsson
Informationschef

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar