Samvete09 i Gävle: Elnätsföretagen storövar sin kriskommunikation

Den svenska elnätsbranschen – Svensk Energi och många av dess 164 medlemsföretag på elnätssidan – kraftsamlar för en övning i kriskommunikation. Övningen hålls vartannat år och genomförs i Gävle den 15-16 september i år. Kjell Jansson, Svensk Energis VD, säger i en kommentar: – För elnätsföretagen är det viktigt att trimma sina organisationer med viss frekvens. Övningen syftar till att samöva med övriga samhällsintressenter. Stormarna Gudrun och Per visade på vikten av detta för elkundernas väl och ve. Övningen kallas Samvete09 och fokuserar på samverkan mellan el- och teleområdena. Ulf Broberg, övningsledare, säger: – En allvarlig kris i eltillförseln ställer hela samhället på ända. Av det skälet är det angeläget att vi har med så många som möjligt av andra viktiga samhällsfunktioner. Värdföretag för övningen är Gävle Energi. Informationschefen Lars-Rune Ölund säger: – Inget enskilt företag kan samla ihop så här stora övningsresurser. För oss som relativt litet energibolag är det här fantastiskt. Dessutom är vi förstås stolta över att Energi-Sverige får möjlighet att genomföra övningen i julbockens Gävle. Anders Klarström, VD-staben i SOS Alarm, ser mycket positivt på att övningen genomförs för att stärka förmågan vid avbrott och kriser: – Fungerande elförsörjning är en förutsättning för allas trygghet och det gäller särskilt möjligheten att nå nödnumret 112 i en nödsituation. Håkan Svensson, bitr säkerhetschef på Sveriges Radio, f d chef för sändningsledningen säger så här: – För Sveriges Radio är övningen ett utmärkt sätt att öva vår egen beredskap inför stora händelser. Samvete är en de få – stora – övningar som vi deltar i och vår medverkan med webbaserat program från Radio Gävleborg blir säkert ett värdefullt inslag för de övade. Ett dussintal elnätsföretag har redan anmält sig som övade. Bland dem märks Vattenfall, Fortum, MälarEnergi, Skellefteå Kraft, Dala Energi, Karlstads Elnät, Öresundskraft, Eskilstuna Energi & Miljö samt Halmstads Energi och Miljö. Även Svenska Kraftnät tillhör dem som ska övas. Inom motspelet återfinns i nuläget Sandvik, SSAB Tunnplåt, Assa Abloy, Nordea, SJ, LRF, SMHI, Sveriges Radio, Ambulanssjukvården i Gävleborg, länsstyrelsen respektive landstinget i Gävleborg, Gävle kommun, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SOS Alarm, och Preem. Mer information om övningen: www.samvete09.se Ytterligare information: Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, 073-301 73 68 Lars-Rune Ölund, Gävle Energis informationschef, 070-414 05 51 Ulf Broberg, övningsledare, 070-594 21 02

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar