Skärpt lagstiftning efter Gudrun hotar hela syftet med reformen

– Regeringen och elbranschen är ense om huvudlinjerna i den nya – dramatiskt skärpta – lagstiftningen av elnätverksamheten i orkanen Gudruns kölvatten. Men på några punkter är förslaget totalt oacceptabelt, eftersom uppskattningsvis ett 50-tal företag vid nya längre elavbrott helt enkelt riskerar att slås ut!

Detta var Svensk Energis VD Bo Källstrands besked vid en energilunch i Stockholm på måndagen. Källstrand fortsatte: – Det är rimligt att inga kunder skall behöva vara utan el längre än 24 timmar. Avbrottsersättning till drabbade kunder är också rimligt. Men regeringens förslag, i dess nuvarande utformning, får dramatiska följdverkningar som egentligen skjuter vid sidan om målet. Alla är ense om att vi måste få en bättre leveranssäkerhet. Då måste avbrottsersättningen ansluta till den 24-timmarsgräns som de nya s k funktionskraven anger. – Lagrådet pekade också på det märkliga i att bolagen skulle behöva betala ersättning redan efter halva tiden, 12 timmar. Bo Källstrand ansåg att förslagets utformning kommer att skapa en helt omöjlig finansiell risksituation för ett 50-tal elnätbolag som framför allt återfinns i landsorten. Om vi inte ser upp, menade Källstrand, skulle vi t o m kunna hamna i en situation av mer eller mindre kollaps – precis det som hände i Kalifornien för några år sedan. Anders Richert, Svensk Energis nätchef, framhöll: – Vad som framför allt kritiseras är kraven att lagstadgad avbrottsersättning skulle träda i kraft redan vid stundande årsskifte – dvs fem år tidigare än den angivna 24-timmarsgränsen. Ena stunden har regeringen insett att det är rimligt med 24 timmar och att det tar tid att åtgärda för att uppnå funktionskraven – i nästa stund skall det vara klart direkt, och dessutom hamnar ribban på halva tiden. Visserligen skall pengarna betalas ut till kunderna, men det är ju pengar som behövs för att klara funktionskravet. Jörgen Nilsson, VD för Olofströms Kraft Nät AB, ett företag i Blekinge med ca 13 500 elnätkunder och 180 mil elledning gav sin syn på de kommande hoten. De årliga elnätintäkterna är på 61 miljoner kronor, vinsten i fjol var 6,5 miljoner kronor. Det nya funktionskravet skulle innebära ökade kostnader med 150 miljoner kronor och en ökad ombyggnadstakt från nuvarande 30-40 år till dramatiska fem år: – Vi kan inte göra detta själva utan måste låna pengarna. Detta måste ske i kommunen, och vem vill låna ut pengar till olönsam elnätverksamhet? Konsekvensen blir att taxan måste höjas med cirka 30 procent. Han var hård i sin kritik mot avbrottsersättningen som – om den gällt under Gudrun i fjol – skulle ha kostat företaget 30,5 miljoner kronor. Avbrottsersättningen går absolut inte att införa innan det nya funktionskravet börjar gälla, ansåg han. Jörgen Nilsson ifrågasatte också varför alla kunder ska ha samma leveranssäkerhet: – Att ge våra mest avlägsna kunder samma leveranskvalitet som övriga innebär en enorm kapitalförstöring. Det handlar om 300 kunder – många i sommarstugor – som bor längst ut på elnätet. Att åtgärda dessa kostar minst 150 000 kronor per kund. Jörgen Nilsson håller med Svensk Energi i analysen att det blir oattraktivt att äga elnät om de nya förslagen blir lag. Det resulterar i ytterligare strukturomvandling, det vill säga betydligt färre elnätbolag. ______________________________________________________________________ Ytterligare information: Bo Källstrand, VD i Svensk Energi, telefon 08-677 26 15, mobil 0708-39 72 09 Per-Olof Granström, vice VD i Svensk Energi, telefon 08-677 28 97, mobil 070-519 00 11 Anders Richert, nätchef i Svensk Energi, tel 08-677 26 93, mobil 070-655 37 45

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar