Svensk Energi fullföljer EMIX – bred uppslutning i branschen

Svensk Energi fullföljer EMIX-projektet – växeln som ska hålla ordning på elföretagens stora informationsflöde – och systemet tas i drift enligt plan. Det blev beslutet vid ett extrainsatt styrelsemöte i Svensk Energi den 29 september

Den enkät som genomförts under de senaste veckorna har visat på en mycket bred uppslutning bland medlemmarna. Över 50 företag, vars kundkrets omfattar 63 procent av totala antalet kunder i Sverige, har förklarat sig vilja införa systemet. Detta under förutsättning att systemet färdigställs och drivs inom ramen för Svensk Energi. Ytterligare företag med ca 10 procent av totala kundkretsen har inte velat ta klar ställning, medan endast 27 procent varit negativa.

Styrelsen noterade med glädje det stora intresset för att gå vidare. Eftersom ett antal medlemsföretag också förklarat sig beredda att ställa upp med lån som tryggar finansieringen av projektet fann styrelsen att det nu åter finns förutsättningar att driva projektet vidare i ett bolag ägt av Svensk Energi.

För användarna och branschen innebär beslutet att de mål som en gång ställdes upp för projektet kan förverkligas.

Thomas Gustafsson, styrelseordförande i ”EMIX-bolaget”, summerar fördelarna:

– EMIX höjer kvaliteten i meddelandeservicen och därmed kvaliteten i slutkundsrelationen. EMIX höjer också IT-säkerheten, utvecklar spårbarheten och skapar ett tillförlitligt statistikunderlag för branschens meddelandeservice. EMIX kan hantera stora meddelandeflöden och minskar därmed felkällorna i mätvärdestrafiken. Vidare blir EMIX den IT-plattform som branschen gemensamt kan använda för standardisering och utveckling och därmed effektivt möta framtida krav.

______________________________________________________________
Ytterligare information:

Thomas Gustafsson 0705-90 92 32
Bo Källstrand 0708-39 72 09

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar