Svensk Energis stämma fälldeny energibranschförening

Med fyra rösters marginal röstade Svensk Energis extrastämma ned stadgeförslaget för en ny gemensam branschförening för medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Det skedde på Arlanda på tisdagsmorgonen och därmed faller just nu idén om en ny förening från och med stundande årsskifte. Vid den första omröstningen i oktober fick styrelsernas förslag stöd av medlemmarna. En majoritet stödde således styrelsens förslag – men majoriteten var inte tillräckligt stor.

Voteringen utföll med röstsiffrorna 77-44. Det hade krävts två tredjedels majoritet för att få igenom förslaget. Beslutet innebär att Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme kvarstår som två separata föreningar. Den samverkan som redan sker sedan länge i form av gemensamma konferenser, ställningstaganden i olika sakfrågor och kring lokaler och administration kommer att fortsätta.

Anders Ericsson, Svensk Energis styrelseordförande, uttryckte besvikelse efteråt och tror innerst inne ändå på någon form av omtag:

– Till syvende och sist är dock åsiktsskillnaderna ganska små. Det är min förhoppning att vi i fortsatt medlemsdialog kan hitta en bra lösning som också vinner medlemmarnas tydliga stöd.

Oenigheten har gällt den regionala verksamhetens hantering i stadgarna inför framtiden. Anders Ericsson igen:

– Tyvärr fann vi inte medlemmarnas fulla stöd vid denna andra omröstning vilket jag och styrelsen beklagar då vi ser behovet av en ny gemensam branschförening och en förnyelse för hela branschen. Men det gemensamma arbetet som vi gjort bland medlemmarna i de båda föreningarna har ändå varit viktigt för att öka samsynen i energibranschen och starkare möta omvärldens krav framöver.

Styrelsen för Svensk Energi kommer att ta upp en ny dialog med medlemmarna om hur dagens beslut påverkar föreningens kommande verksamhet.

    
Vill du veta mer?

Anders Ericsson, Svensk Energis styrelseordförande, mobilnummer 0727289606
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobilnummer 0733017368

Taggar:

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar