Trots regnandet - ännu långt kvar till normala magasinslägen

Trots regnandet - ännu långt kvar till normala magasinslägen De nordiska vattenmagasinen har fyllts på av sommarens regn, men det saknas ännu mycket vatten för att komma upp i normala nivåer för årstiden. Dagsfärsk statistik visar att de nordiska magasinen är fyllda till 66 procent att jämföra med för årstiden normala 82 procent. För Sveriges del har det runnit till bättre under de senaste veckorna - framför allt i älvarna från Ångermanälven och norrut - men nivån i magasinen är ändå inte högre än 68 procent. Detta skall jämföras med en normal nivå även här på 82 procent i mitten av juli. Vattensituationen påverkar starkt kraftpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool kommenterar Bo Källstrand, VD för Svensk Energi: -- Om nivåerna i magasinen inte kan höjas till normala nivåer under hösten, kommer vintern att kräva mycket produktion av dyr kraft i danska och finska kolkraftverk och stor import från kontinenten. Eftersom man inte kan ta för givet att det skall fortsätta att regna onormalt mycket de närmaste månaderna, måste kraftproducenterna spara vatten nu för att undvika kraftbrist i vinter. Vi kommer att få se fortsatt höga elpriser så länge inte magasinsnivåerna kommer upp på nivåer som gör importen från kontinenten onödig. Vattenkraften svarar normalt för ungefär hälften av elproduktionen i Norden. Norge står för cirka 60 procent av Nordens vattenkraftproduktion, Sverige för 1/3 och Finland för ungefär 5 procent. Eftersom 75 procent av tillrinningarna i älvarna kommer under sommarhalvåret (maj-oktober), medan elförbrukningen tvärtom är högst på vinterhalvåret, måste vatten lagras i magasinen i fjällvärlden. För att klara vintern är det viktigt att magasinen är fulla på senhösten. Totalt kan dammarna rymma drygt en halv årsproduktion av vattenkraft. Av Nordens totala magasinsutrymme finns cirka 2/3 i Norge medan Sverige och Finland delar på resten. Bo Källstrand igen: -- Norges dominerande ställning när det gäller såväl produktion som lagringskapacitet innebär att det är situationen där som har det största inflytandet på kraftpriset. Det myckna regnandet i Småland har däremot ingen inverkan alls på kraftpriserna. -- Under senare år har mycket få investeringar i ny kraftproduktion skett i Norge och Sverige. Detta har inneburit att Norden blivit alltmer beroende av såväl finsk och dansk kolkraft som import från andra länder - i första hand Ryssland, Polen och Tyskland. Alla år när det inte regnar extremt mycket måste Norden nettoimportera kraft. Under år 2003 nettoimporterade Norden nära 5 procent av sitt elbehov. För Sverige var nettoimporten nära 9 procent. Vårt tilltagande underskott innebär att kraftpriserna på kontinenten blir alltmer styrande även hos oss. Ytterligare information: Bo Källstrand, VD i Svensk Energi, mobil 0708-39 72 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/21/20040721BIT20470/wkr0001.pdf

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar