Universitet och elbransch välkomnar 60 blivande ingenjörer i Skellefteå

Elbranschen och de tre nordligaste universiteten har i veckan välkomnat 60 studenter till en treårig distansutbildning till högskoleingenjörer – inriktning elkraft. Det är fjärde året som denna unika utbildning startar. Avsparken skedde i Skellefteå. För elbranschen är utbildningen extra viktig eftersom det behövs 8 000 nya ingenjörer och tekniker de kommande fem åren – med antingen energi- eller elkraftsinriktning.

Satsningen är ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Mittuniversitetet. Studenterna som var med redan första året, examinerades på försommaren i år. Utbildningen garantifinansieras av 13 energiföretag: Bodens Energi Nät, Härjeåns Nät, Härnösand Energi & Miljö, Jämtkraft, Luleå Energi Elnät, PiteEnergi, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige, Sundsvall Elnät, Umeå Energi, Vattenfall Eldistribution, Åsele Kraft och Övik Energi.

Lena Lundberg arbetar med branschrekryteringsfrågor på Svensk Energi och samordnar branschföretagen. Hon är glad över framgången hittills med utbildningen som kallas HING:

– Energibranschens rekryteringsutmaning är gigantiskt och ordinarie utbildningssystem räcker inte till. Därför är HING ett mycket bra komplement. Den har rikstäckande elevintag och utbildningen kan bedrivas var som helst i landet. Ett tydligt budskap till ungdomar idag är att energibranschen finns från norr till söder, i allt från storstad till landsbygd och att det finns en mängd olika roller för tekniker och ingenjörer. Ditt drömjobb finns i energibranschen.

Även från universitetshåll välkomnas satsningen som nu är ordentligt etablerad. Mats Näsström, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet, säger:

– Samarbetet med elkraftindustrin är viktigt, speciellt nu när marknaden alltmer dräneras på elkraftingenjörer genom stora pensionsavgångar. Det gör att behovet av välutbildade ingenjörer ökar markant. Distansutbildningen innebär att många kan genomföra en elkraftutbildning på sin hemort, vilket underlättar för företag att hitta utbildade ingenjörer på andra orter än där universiteten finns.

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se

Lena Lundberg, skolansvarig, tel 070-164 44 29, lena.lundberg@svenskenergi.se

Mats Andersson, regionchef Nord, tel 0706-77 09 27, mats.andersson@svenskenergi.se

Taggar:

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar