Verklig kundnytta kräver mer än timmätning

Svensk Energi instämmer i ambitionen att elkunderna ska få tydligare information om sin elanvändning. Men Svensk Energi vill spänna bågen strängare och bidra till en lösning som erbjuder verkliga möjligheter för kunden att se och förändra sin elanvändning.

Regeringens förslag att införa en lag om rätt till timmätning för alla elkunder från den 1 oktober i år får flera konsekvenser. Det positiva är att det innebär ytterligare ett steg för att ge elkunden mer detaljerad information om sin elanvändning. Men förändringen står inte i proportion till de investeringar som krävs.

– För oss handlar frågan i nuläget om kostnad kontra nytta. Förslaget innebär att kunden först när fakturan kommer i slutet av månaden kan se hur elanvändningen sett ut timme för timme. Då informationen blir tillgänglig så långt i efterhand har vi svårt att se att nyttan motsvarar investeringar på flera miljarder, säger Peter Silverhjärta, Svensk Energis expert på mätfrågor.

Det var bara tre år sedan som samtliga elmätare i Sverige byttes ut till en kostnad på 10–15 miljarder kronor. En del av de nu installerade mätarna klarar inte timmätning alls, men framför allt måste kringliggande system som hanterar mätvärdena anpassas. Att få timmätning att fungera i alla hushåll innebär en investering i storleksordningen 3–5 miljarder.

– Istället för att hasta fram en kortsiktig lösning så vill vi att våra politiker spänner bågen och arbetar tillsammans med branschen och andra marknadsaktörer för en mer utvecklad lösning som ger större kundnytta, säger Peter Silverhjärta.

Från Svensk Energis håll drivs ett projekt tillsammans med Elmateriel-leverantörerna där mätinformationen lyfts ut från själva mätaren för att via så kallade ”appar” visualiseras i realtid på kundens dator eller smartphone, och där energisparande åtgärder automatiseras. Förhoppningen är att en ny marknad ska öppnas upp där kunden ”äger” mätinformationen och själv väljer leverantör utifrån sina individuella behov.

– För oss i branschen är det viktigt att inte springa i förväg och lova resultat som inte kan uppnås, utan att vi går i takt med den tekniska utvecklingen och anpassar oss till kundens verkliga behov, avslutar Peter Silverhjärta.

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner: Kjell Jansson, Svensk Energis vd, mobiltelefon 0705-84 84 81
kjell.jansson@svenskenergi.se

Peter Silverhjärta, Svensk Energis expert i mätfrågor, mobiltelefon 0701-64 44 19
peter.silverhjarta@svenskenergi.se


Svensk Energi – Swedenergy – AB
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes Gata 31
Tel: 08 – 677 25 00, Fax: 08 – 677 25 06
E-post: info@svenskenergi.se, Hemsida: www.svenskenergi.se

Taggar:

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Dokument & länkar