World Energy Councils årliga jämförelse: Sveriges energisystem näst bäst i världen

Sverige hamnar på andra plats i World Energy Councils årliga ranking av 130 länders energipolitik, och är ett av två länder med en AAA-ranking. Politiken utvärderas i tre dimensioner; miljömässig hållbarhet, energisäkerhet (bl.a. leveranssäkerhet) och energijämlikhet (bl.a. kostnad för kund). Förstaplatsen går till Schweiz, och tredjeplatsen till Norge.

Lanseringen av rankingen sker idag samtidigt i Stockholm, Istanbul och Geneve. I Stockholm presenteras rapporten av World Energy Councils generalsekreterare Christoph Frei på konferensen ”Business, Energy and Climate – Before and after Paris” kl.10.35 till kl. 12.00 i Näringslivets hus på Storgatan 19. Rapporten kommer att kommenteras av Sveriges energiminister Ibrahim Baylan och en expertpanel.

Maria Sunér Fleming, ordförande i World Energy Councils Svenska Medlemskommitté, kommenterar placeringen:

-   Det är glädjande att Sverige faller ut så väl i indexet med en bra balans mellan de tre dimensionerna. Samtidigt är det en beskrivning av historien och inte av framtiden. Två områden pekas ut som nyckelområden för framtiden. Dels hur den miljömässiga hållbarheten ska kunna öka i transportsektorn. Dels vad som i framtiden ska ersätta de kärnkraftsreaktorer som nu är på väg att stängas.

-   Vi har i dagsläget både en Miljömålsberedning och en Energikommission som inom de närmaste åren ska lägga fram förslag till långsiktig politik på såväl klimat- som energiområdet. Hur väl dessa lyckas i att balansera de tre dimensionerna, kommer att vara avgörande för framtida placeringar för Sverige.

Europa leder dimensionen miljömässig hållbarhet i indexet med tydliga klimatmål. Christoph Frei, generalsekreterare för World Energy Council, kommenterar Europas resultat:

-    En kombination av fortsatt avindustrialisering, högre energieffektivitet och mer förnybar energi har möjliggjort för många länder i Europa att frikoppla ekonomisk tillväxt från växthusgasutsläpp. Dock är sjunkande konkurrenskraft och förändrade kundönskemål en växande oro i regionen.

-    Vi ser också ett antal europeiska länder återfinns på observationslistan över länder vars placering försämras i indexet, så som Tyskland, Storbritannien och Italien. Detta är länder som genomgår stora och snabba transformationer och har betydande utmaningar när det gäller sina energisystem.

Svensk Energi har det svenska sekretariatet. Mer information om indexet och rankingen här http://www.worldenergy.org/data/trilemma-index/

Mediekontakter

Maria Sunér Fleming, ordförande Svenska World Energy Council 073 - 301 73 15
Kalle Karlsson, pressansvarig, 073 3017368
Inge Pierre, sekreterare Svenska World Energy Council 070 – 539 54 26 – för kontakt med Christoph Frei

________________________________________

Om World Energy Council

World Energy Council är en global think-tank på energiområdet. World Energy Councils syfte är att främja prisvärd, pålitlig energi med låg miljöpåverkan till största nytta för alla människor globalt.

World Energy Council bildades redan 1923 och finns idag i 95 länder. Mer än 3000 organisationer är medlemmar och representerar regeringar, privata och statliga företag, universitet, icke-statliga organisationer och andra energirelaterade intressenter.

www.worldenergy.org

Taggar:

Om oss

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.

Prenumerera

Dokument & länkar