Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) – utökar lån 102 med 350 Mkr under MTN-programmet om 5 000 Mkr

 

Fabege AB, Brinova Fastigheter AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB äger tillsammans SFF.

Bolaget har nu framgångsrikt genomfört tre obligationsemissioner, den senaste genom att utöka lån 102 med 350 Mkr. Det är ett 3-årigt FRN lån som emitterats till Stibor + 160bp.

Hansan är serviceagent för SFF och SFFs MTN-prospekt och rapporter finns publicerade på Hansans hemsida www.hansan.se.

– Kapitalmarknaden uppskattar säkerställda obligationer och den nya emissionen är ett bevis på att det finns ett stort intresse att köpa obligationer utgivna av SFF, kommenterar Olle Knaust, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Knaust, VD, tel 0735 – 39 35 60
Claes Helgstrand, CFO, tel 070 – 557 21 37

Denna information är sådan som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars kl 14.00.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är ett finansbolag som emitterar säkerställda obligationer. Bolaget har ett eget kapital om 8,4 Mdr och utestående obligationer om 1.000 Mkr. SFF ägs till 30 % vardera av Fabege AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Brinova Fastigheter AB äger 10 %.

Taggar:

Dokument & länkar