Äntligen får kraftvärmen villkor som är likvärdiga med industrins

Regeringen föreslår i sin vårproposition att koldioxidskatten ska tas bort för alla kraftvärmeverk inom EU:s handel med utsläppsrätter. Kraftvärmeverk med fjärrvärmeproduktion skulle därmed få samma konkurrensvillkor som industrins kraftvärmeverk, vilket välkomnas av branschorganisationerna Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.

Kraftvärme är en miljö- och energieffektiv form för framställning av el och värme. När en kraftvärmeanläggning ägts av en industri som ingår i EU:s utsläppshandel har regeringen tidigare tagit bort koldioxidskatten med motivet att det är dubbla styrmedel. Men om ett energiföretag äger en likadan anläggning har den omfattats av både utsläppshandeln och betalat koldioxidskatt.

Regeringens förslag innebär att man från och med nästa år inte längre kommer att skattediskriminera den energieffektiva kraftvärmeproduktionen kopplad till fjärrvärmenät.

- Regeringen har under flera år utlovat denna förändring, så vi är glada över att den äntligen kommer nu, säger Göran Lagerstedt, Senior Adviser på Svensk Energi.

Regeringen föreslår även att värmeleveranser till industrikunder ska få lika konkurrensvillkor som industrins egen värmeproduktion. Olikheterna i villkor har lett till att flera framgångsrika samarbeten mellan industrier och fjärrvärmeföretag har hotats. Genom att regeringen nu föreslår förändringar kan parterna fortsätta sina framgångsrika samarbeten med att använda industrins värmeanläggningar i fjärrvärmesystemen.

Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme välkomnar regeringens förslag. En koldioxidskatt på kraftvärmeanläggningar inom EU:s handelssystem minskar inte koldioxidutsläppen inom systemet utan är enbart en konkurrenssnedvridning. Regeringens förslag i vårbudgeten innebär att den energieffektiva kraftvärmen och fjärrvärmeföretagens värmeleveranser till industrin nu får lika konkurrensförutsättningar. Detta gynnar både resurseffektivitet och miljön i Europa.

- Det är bra att regeringen handlar. Nu hoppas vi att den också ska ta tag i fastighetsskatten för kraftvärmen. Där har Skatteverket nyligen omtolkat regelverket efter 25 år, vilket kommer att leda till enorma kostnadsökningar för energiföretagen, säger Erik Thornström, ansvarig för skatte- och styrmedelsfrågor på Svensk Fjärrvärme.

Göran Lagerstedt, Svensk Energi: 070 677 27 74
Erik Thormström, Svensk Fjärrvärme: 0701-64 44 57

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar