EU:s energislöseri kostar 500 miljarder euro per år

Varje år slösar vi bort energi i EU som motsvarar nära 9 000[1] kronor per invånare. Det beror på att samhället inte tar vara på all restvärme från kraftverk och industrianläggningar. Om medlemsländerna i EU använder den svenska modellen och ​​ökar användningen av fjärrvärme och fjärrkyla, kan de återvinna mer energi samtidigt som behovet av fossila bränslen minskar.

Den 26-27 april samlas den europeiska organisationen för fjärrvärme och fjärrkyla, Euroheat & Power, i Köpenhamn för att finna lösningar på hur slöseriet med energi kan minska.

- Sverige är ledande i Europa när det gäller att ta vara på restvärme från industrin och använda den i fjärrvärmenäten för att värma våra bostäder. Andra länder tittar på hur vi tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad och bidrar till ett mer energieffektivt samhälle, säger Ulrika Jardfelt, VD i branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Över 50 procent av den primära energi som är tillgänglig i Europa går förlorad i form av överskottsvärme som inte används. Det visar en analys som Euroheat & Power genomfört på uppdrag av EU, inom forskningsprojektet Ecoheat4EU[2]. Med dagens oljepriser är värdet på överskottsvärmen 500 miljarder euro, nära 9 000 kronor[3] per invånare.

- Europa slösar bort en skrämmande stor del av den energi som vi har till vårt förfogande. Fjärrvärme är det mest effektiva sättet för EU-länderna att uppnå en högre energieffektivitet. Om vi inte agerar kommer vi att få ökade energikostnader och når inte våra högt ställda mål för minskade utsläpp, säger Birger Lauersen, från den danska fjärrvärmeföreningen och ordförande i Euroheat & Power.

Värme är den energiform som EU:s medborgare använder och efterfrågar mest. Enligt den internationella energimyndigheten, IEA, utgör värme 37 procent av Europas totala energianvändning, jämfört med endast 21 procent för elektricitet.

Pressbild: Högupplöst foto på Ulrika Jardfelt kan du ladda ner här


[1] Värmeförluster under 2008 motsvarade ca. 6,7 miljarder fat olja. Till ett pris av 75 euro per fat, uppgår detta till ett totalt ekonomiskt värde av 502,5 miljarder euro för 500 miljoner EU-medborgare.

[2] www.ecoheat4.eu, ett projekt lett av Euroheat & Power som är understött av Europeiska Unionens program om ”Intelligent Energi” för Europa.

[3] Omvandlingen till SEK har gjorts till kursen 1 EUR = 8,85 SEK (inhämtad 120423).

Annika Johannesson, 08-6772707, annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar