Nu stärker vi småhuskundernas ställning

Idag startar Konsumenternas energimarknadsbyrå. Det som tidigare hette Elrådgivningsbyrån utvidgar verksamheten till att omfatta även gas och fjärrvärme och byter därför namn. I och med att Svensk Fjärrvärme nu går in som en av flera huvudmän stärks ställningen för de cirka 350 000 småhusägare som värmer sina hus med fjärrvärme.

- Jag är både glad och stolt över att vi nu lyckats stärka även privatkundernas ställning. Genom denna oberoende instans kan konsumenterna få råd och upplysningar när de undrar över fjärrvärmeavtal eller fakturor, säger Cecilia Öhman, enhetschef branschutveckling Svensk Fjärrvärme.

Konsumenternas energimarknadsbyrå har kommit till genom en överenskommelse mellan Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och branschföreningarna Svensk Energi, Energigas Sverige samt Svensk Fjärrvärme.

Energimarknadsbyrån är en utveckling av det som tidigare hette Elrådgivningsbyrån, som har funnits i tio år. Den nya överenskommelsen innebär att även konsumenter av gas och fjärrvärme nu kan få råd och upplysningar utan kostnad genom att kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå eller besöka www.konsumenternas.se.

- I fjärrvärmebranschen tas nu många initiativ för att stärka kundens ställning. Tillsammans med kundorganisationerna Sabo och Riksbyggen har Svensk Fjärrvärme utvecklat en modell för frivillig prisförändringsprövning för fastighetskunderna men för småhuskunderna finns inget liknande system. Därför känns det särskilt roligt att nu kunna erbjuda kontakten med Konsumenternas energimarknadsbyrå, avslutar Cecilia Öhman.

Annika Johannesson, 08-6772707, annika.johannesson@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar