Öresundskraft och Jönköping Energi är Prisdialogens första medlemmar

I början av året presenterade Sabo, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme modellen för prisändringsprövning, Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Modellen bygger på lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Nu har de första fjärrvärmeföretagen blivit godkända medlemmar i Prisdialogen.

Prisdialogens styrelse har beslutat bevilja inträde för fjärrvärmeleverantörerna Jönköping Energi, för fjärrvärmenätet i Jönköping-Huskvarna-Bankeryd-Norrahammar, och Öresundskraft, för fjärrvärmenätet i Helsingborg och fjärrvärmenätet i Ängelholm.

De båda företagen har varit pionjärer i framtagningen av Prisdialogen och genomförde samråd med sina kunder i enlighet med Prisdialogens regelverk under 2012. Medlemskapet beviljas därmed retroaktivt för detta år, 2013.

- Det är glädjande att vi nu kunnat besluta om att godkänna inträde för de tre aktuella fjärrvärmenäten. Under våren har fler företag startat dialog med sina kunder enligt vår modell, så jag hoppas att vi ska kunna godkänna många fler inför 2014, säger Sabos vd Kurt Eliasson, som är ordförande i Prisdialogens styrelse.

Inträde beviljas för ett år i taget. För att få inträde godkänt i Prisdialogen 2014 ska fjärrvärmeleverantören skicka in sin ansökan, med redovisning av genomförd dialog och sin prisförändringsmodell, senast den 15 september i år. Det innebär att samrådet med kunderna behöver starta nu under våren.

Fakta om Prisdialogen

Prisdialogen bygger på lokala dialoger och central prövning. Dialog mellan leverantören och kunderna sker under flera samrådsmöten, som ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Prisändringsmodellen ska innehålla prisförändring för kommande år och en prognos för de därpå följande två åren. I modellen ska även företagets prispolicy framgå och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Den slutliga prisändringsmodellen skickas sedan till Prisdialogens kansli för central granskning tillsammans med protokoll från samrådet, där kundernas synpunkter redovisas. Det är även möjligt för enskilda kunder att skicka in synpunkter på prisändringsmodellen direkt till Prisdialogens kansli.  

Prisdialogens partsammansatta styrelse beslutar om leverantörer beviljas medlemskap. De leverantörer som inte lever upp till sina åtaganden kan uteslutas ur Prisdialogen.

Presskontakt:

Saara Hollmén, kanslichef, Prisdialogens kansli: 073-7857578, kansliet@prisdialogen.se

Prisdialogens webbplats:

www.prisdialogen.se

Saara Hollmén, kanslichef, Prisdialogens kansli: 073-7857578, kansliet@prisdialogen.se

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Media

Media

Snabbfakta

Prisdialogen är en modell för lokal dialog och central prövning av fjärrvärmepriser. Bakom Prisdialogen står kundorganisationerna Riksbyggen och Sabo och branschorganisationen för fjärrvärmeleverantörer, Svensk Fjärrvärme.
Twittra det här